พอใกล้สิ้นปี ผู้มีรายได้ก็ต้องเตรียมตัวยื่นและชำระภาษีกันอีกครั้ง แต่สำหรับ first jobber หรือคนที่ทำงานมาสักระยะแล้วต้องจ่ายภาษีปีนี้เป็นครั้งแรก อาจจะต้องหาตัวช่วยมาลดหย่อนภาษีไว้ก็ดี ซึ่งประกันสุขภาพเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่หลายคนเล็งเอาไว้ เพราะให้ความคุ้มครองสุขภาพยามเจ็บป่วยและยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย มาดูกันว่าประกันสุขภาพแบบไหนที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง และลดได้เท่าไหร่ เรามีข้อมูลสำหรับมือใหม่หัดจ่าย (ภาษี) มาฝากกันด้วย

ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพทั้งจากกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ และด้วยอุบัติเหตุ นอกจากดูแลค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกว่าซื้อ 1 แต่ได้ประโยชน์ 2 ต่อไปเลย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงานแบบสุด ๆ โดยประกันสุขภาพที่ลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 

 • ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ การชดเชยทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)
 • ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)
ประกันสุขภาพแบบไหนลดหย่อนภาษีได้

ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพของตัวเอง

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
 • เมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพโควิดก็นำมาลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้
 • ประกันสุขภาพประเภท UDR หรือ Unit Deducting Rider ซึ่งต้องซื้อพ่วงกับประกันชีวิตแบบ Unit-Linked ก็จะนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แต่เฉพาะส่วนที่เป็นค่าธรรมเนียมเพื่อความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

 

ประกันสุขภาพของพ่อแม่

 • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • ถ้าแบ่งจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่กับพี่น้องตัวเอง จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามจำนวนยอดเงินหารเฉลี่ยด้วยจำนวนพี่น้องที่ร่วมจ่าย (เช่น จ่าย 15,000 ร่วมกับพี่น้อง 3 คน ลดหย่อนต่อคนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)
 • ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ตลอดปีภาษีนั้น เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสไปใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท
 • ตัวเรา/คู่สมรส ต้องเป็นลูกแท้ ๆ ตามกฎหมายของพ่อแม่ (ลูกบุญธรรมไม่ได้) ถึงจะสามารถนำประกันสุขภาพของพ่อแม่มาลดหย่อนได้
 • ต้องมีเราหรือพ่อแม่คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น ๆ
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
ซื้อประกันสุขภาพให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แบบนี้ ซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ก็เพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขึ้น เพราะได้ทั้งความคุ้มครองสุขภาพและยังนำไปลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีได้ด้วย ซื้อ 1 ได้ประโยชน์ 2 ต่อแบบนี้ อย่าลืมมองหาประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง ด้วยแผนที่เลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

 

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
 • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 12/10/64

🔖 bangkokbiznews (ข้อมูล ณ วันที่ 05/06/64)

🔖 finnomena

Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept