ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปตั้งแต่โควิด 19 เริ่มเข้ามาแพร่ระบาด สร้างผลกระทบและเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราในทุกด้าน แบบไม่ทันตั้งตัวจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ New Normal ที่เราทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด รักษาระยะห่าง ลดการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่เชื้อ แต่ถึงอย่างไรโควิด 19 ยังไม่อวสานหายไปไหนและเรายังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคระบาด ปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อไปต่อสำหรับวิถีชีวิตปกติในลำดับถัดไปที่มีชื่อว่า Next Normal โดยจะมีบทบบาทสำคัญเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการกิน การทำงาน การเดินทาง รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของเราอย่างไรบ้าง ตามมาดูกัน

Stay-at-home Economy
บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไป

Stay-at-home Economy<br/>บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไป

การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด 19 ส่งผลให้วิถีทางการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป หากออกเดินทางหรือจำเป็นต้องไปทำธุระต้องระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยเป็นสำคัญ แต่ถ้าไม่ได้มีเหตุจำเป็น การเลือกอยู่บ้านจึงกลายเป็นตัวเลือกปลอดภัยเพื่อ stay safe และทำให้บ้านไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไป แต่กลายเป็นออฟฟิศ ห้องประชุม ร้านกาแฟ ฟิตเนส หรือแม้กระทั่งโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมไปในตัว

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่อยู่บ้าน เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายเพียงปลายนิ้ว กลายเป็นรูปแบบที่เรียกว่า stay-at-home economy เช่น การพบปะสังสรรค์หรือประชุมผ่านแอปพลิเคชัน เกิดธุรกิจ e-commerce ชอปปิงออนไลน์ ส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้าน ที่ช่วยเพิ่มช่องทางให้เราไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงกับโรคภัยข้างนอกอีกต่อไป

Stay-at-home Economy<br/>บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอีกต่อไป

Touchless Society สังคมไร้การสัมผัส

Touchless Society สังคมไร้การสัมผัส

เพราะการมาของโควิด 19 ทำให้เราตระหนักถึงความไม่สะอาดจากการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์ เงิน ประตู ห้องน้ำ ปุ่มกดลิฟท์ หรือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการติดเชื้อโรคได้ง่าย

ดังนั้นวิถีแบบ Next Normal ก็จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ หากใครยังนึกภาพไม่ออกว่า สังคมไร้การสัมผัส หรือ Touchless Society เป็นอย่างไร ลองสังเกตได้จากการใช้จ่ายเงินผ่านเทคโนโลยี Mobile Banking หรือแทนการทำธุรกรรมที่ธนาคาร รวมไปถึงระบบเปิดปิดก็อกน้ำและประตูที่มีเซ็นเซอร์อัตโนมัติสำหรับพื้นที่สาธารณะ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดการสัมผัสที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสังคมไร้การสัมผัสจะค่อย ๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

Touchless Society สังคมไร้การสัมผัส

Regenerative Organic
ปลอดภัยและเป็นมิตร

Regenerative Organic<br/>ปลอดภัยและเป็นมิตร

โรคภัยนั้นน่ากลัว ความปลอดภัยของสุขภาพจึงสำคัญโดยเฉพาะอาหารที่เราเลือกกินเข้าสู่ร่างกาย ต้องมีมาตรฐานในวิถีแบบ Next Normal ที่เรียกว่า Regenerative Organic ที่ไม่ใช่แค่อาหารปลอดสารพิษและปราศจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงมาตรฐานตั้งแต่จุดเริ่มต้น การมีระบบฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งเราสามารถปฎิบัติได้ตามหลักการง่าย ๆ 5 ขั้นตอน ที่ Soil Science Society of America ได้นำเสนอเพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ในวิถีถัดไปไว้ดังนี้

 

 • กินให้หลากหลายเข้าไว้ ทั้งพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช เพื่อให้เกษตรกรได้ปลูกผลผลิตที่หลากหลาย เพราะจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
 • สนับสนุนถั่วจากฟาร์มออร์แกนิก เพราะพืชต้นเล็กอย่างถั่วมีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจน สามารถช่วยพัฒนาดินไปในตัว และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรนอกฤดูเก็บเกี่ยวด้วย
 • ถ้ายังกินเนื้อสัตว์อยู่ เลือกเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงอย่างเป็นมิตร
 • ลดการกินเหลือ เพราะอาหารที่เน่าเสียจะสร้างมลพิษ
 • รู้จักการทำปุ๋ย โดยเปลือกไข่ หรือเศษกาแฟต่าง ๆ ล้วนมีประโยชน์ต่อดินทั้งสิ้น
Regenerative Organic<br/>ปลอดภัยและเป็นมิตร

The Next Normal
10 เทรนด์ที่เปลี่ยนไป หลังโควิด 19

The Next Normal<br/>10 เทรนด์ที่เปลี่ยนไป หลังโควิด 19

The Next Normal อะไรที่จะเปลี่ยนไปกับ 10 เทรนด์วิถีชีวิตหลังโควิด 19 ก็ยังคงป่วนเปี้ยนอยู่รอบตัวไม่หนีไปไหน แต่ที่เปลี่ยนไปคือพฤติกรรมการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย การใช้เทคโนโลยี การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ ของผู้คน ซึ่งน่าจับตามองและกำลังมีบทบาทกับเราทุกคน

 

 1. อาหาร :เน้นการกินที่ยั่งยืน ที่ทั้งดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
 2. ที่อยู่อาศัย : เทรนด์ Smart home  นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในบ้านได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย
 3. ยานพาหนะ : Smart Vehicle การเกิดขึ้นของยานยนต์ไร้คนขับ และเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างรถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า หรือรถเมล์ไฟฟ้า
 4. โซเชียลมีเดีย : จะมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพิ่มฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย พร้อมแนวคิดทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นเพื่อดึงดูดใจผู้ใช้งาน
 5. สินค้าอุปโภคบริโภค : นิยามของสินค้า FMCG จะเปลี่ยนไป Fast-moving consumer goods หรือ FMCG คือ สินค้าที่จ่าหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป และหันไปเลือกใช้สินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติ ปราศจากสารปรุงแต่ง เป็นสูตร Natural หรือ Organic แทน
 6. เงิน : ผู้คนจะหันมาจับจ่ายผ่าน e-Payment ทั้งในรูปแบบ e-money, Card Payment และ Internet & Mobile Banking การชำระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การซื้อสินค้า e-Commerce
 7. เครื่องนุ่งห่ม : วัสดุและกระบวนการผลิตจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมุมมองการใช้ชีวิต และทัศนคติที่ถูกส่งผ่านออกมาผ่านแฟชั่นการแต่งกายของผู้คนในยุคนี้
 8. ยา : กินเพื่อป้องกัน ไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วถึงกิน หลังโควิด 19 ผู้คนจะมองหายาเพื่อช่วยป้องการเจ็บป่วย ไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยกิน อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงได้รับความสนใจ
 9. พลังงาน : พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทมากขึ้น จากที่มีบทบาทอยู่แล้ว โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงขยะ ต้นทุนจะลดลงเพราะได้รับความนิยม
 10. โทรศัพท์มือถือ : 1 ในอุตสาหกรรมที่มีการอัปเดตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา และผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์ต่างหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
The Next Normal<br/>10 เทรนด์ที่เปลี่ยนไป หลังโควิด 19

โควิด 19 ทำให้เราต้องปรับตัว และพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นอกจากนี้ โรคอุบัติใหม่ หรือโรคเก่า ๆ ที่วนกลับมาหาแบบไม่รู้จบก็ยิ่งทำให้เราหวั่นวิตกกับปัญหาสุขภาพมากยิ่งขึ้นหากไม่มีการดูแลที่ดี ดังนั้นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณในทุกวัน ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้  ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี

Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766

หมายเหตุ

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 28/09/64

 

🔖 ธนาคารแห่งประเทศไทย

🔖 salika (ข้อมูล ณ วันที่ 03/01/64)

🔖 OKMD (ข้อมูล ณ วันที่ 21/06/64)

🔖 The Standard (ข้อมูล ณ วันที่ 22/04/63)

Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept