ขึ้นชื่อว่ามะเร็งใครบ้างจะไม่กลัว? หลายคนจึงระแวงว่าจะเกิดกับตัวเองเมื่อไร เพราะโรคนี้มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทั้งจากพันธุกรรม หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลักษณะเฉพาะของร่างกายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะร่างกายผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามช่วงวัย ความผิดปกติของร่างกายจึงอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายได้ เมืองไทยประกันชีวิตจึงไม่พลาดที่จะรวบรวม 5 มะเร็งโรคร้ายที่ผู้หญิงป่วยมากที่สุดมาให้ทุกคนได้สังเกตอาการด้วยตัวเองและระวังกัน

1. มะเร็งเต้านม

1.มะเร็งเต้านม

แน่นอนว่ามะเร็งที่ผู้หญิงป่วยมากเป็นอันดับ 1 นั้นต้องเป็นมะเร็งเต้านม และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของผู้หญิงเช่นกัน มะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนม เซลล์เหล่านี้มีการแบ่งตัวผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้อาจมีการแพร่กระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง ไปสู่ต่อมน้ำเหลือง หรือแพร่กระจายไปสู่อวัยวะที่อยู่ห่างไกลเช่น กระดูก ปอด ตับ เป็นต้น การตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม

 • เพศหญิงมีฮอร์โมนเพศ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งสามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมได้
 •  อายุ ในผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปี จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม
 • พันธุกรรม คนในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม
 • การใช้ชีวิตที่ทำลายสุขภาพ น้ำหนักเกิน ขาดการออกกำลังกาย หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หากสงสัยว่าตัวเองอาจมีอาการของโรคมะเร็งเต้านมและรีบไปพบแพทย์ทันที

1.มะเร็งเต้านม

2. มะเร็งปากมดลูก

2. มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านมเลยทีเดียว อาการป่วยในระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งนั้นผู้ป่วยจะไม่มีอาการใดๆ เลย ดังนั้น หากพบว่ามีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด ประจำเดือนมานานผิดปกติ มีเลือดออกทั้งที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้ว บางรายมีอาการตกขาวมากและมีกลิ่นผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะเมื่อตรวจแล้วพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกก็แสดงว่าโรคได้ลุกลามแล้ว

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์
 •  อายุระหว่าง 40-50 ปี
 • มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
 • เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ
 • มีบุตรหลายคน
 • มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ดังนั้น ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปีเพื่อลดความเสี่ยง

2. มะเร็งปากมดลูก

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

หลายท่านคงแทบไม่เชื่อว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ก็อยู่ในลิสต์โรคมะเร็งยอดฮิตของผู้หญิง ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 3 ของผู้หญิง ส่วนอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในระยะต้นๆ มักไม่มีความผิดปกติใดๆ จนกระทั่งโรคพัฒนาขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย ท้องผูก รู้สึกถ่ายไม่หมด ปวดมวนท้องไม่ทราบสาเหตุ อุจจาระมีเลือดปน ลักษณะอุจจาระเล็กเรียวยาวกว่าปกติ รู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีภาวะโมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักลหิตจาง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 •  มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • เคยถูกตรวจพบว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่มาก่อน
 • มีประวัติเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง
 • สูบบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • น้ำหนักเกิน
 • ชอบทานอาหารไขมันสูงและไม่ค่อยรับประทานผัก ผลไม้

ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจคัดกรองเร็วขึ้นคือเริ่มที่อายุ 40 ปี

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

4. มะเร็งปอด

4. มะเร็งปอด

ไม่น่าเชื่อว่ามะเร็งปอดที่หลายคนอาจคิดว่าคงพบในผู้ชายมากกว่า จะเป็นโรคมะเร็งที่พบในผู้หญิงมากจนติดอันดับเช่นกัน ที่สำคัญยังเป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากถึงร้อยละ 60 เลยทีเดียว ส่วนอาการของโรคจะปรากฎเมื่อมะเร็งเข้าสู่ระยะที่ 3-4 โดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจผิดปกติ ติดเชื้อในปอดบ่อยๆ เจ็บหน้าอก เสียงแหบ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ หากมะเร็งเกิดที่หลอดลมก็จะมีอาการไอเรื้อรัง บางรายอาจไอมีเลือดปน

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด

 • ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 •  ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่สัมผัสควันบุหรี่ (second-hand smoking)
 • ผู้ที่เคยรับสารพิษจากการสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานาน

เมื่อคุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยง

4. มะเร็งปอด

5. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

5. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

มาที่ลำดับสุดท้ายกันแล้วกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 5 ของผู้หญิงไทย อาการของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก คือ ประจำเดือนผิดปกติ เช่น มาบ้างไม่มาบ้าง มานานกว่าปกติ มีเลือดออกจากช่องคลอดทั้งที่หมดประจำเดือนแล้ว

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

 • ผู้หญิงที่มีบุตรน้อยหรือไม่มีบุตร
 • มีประจำเดือนต่อเนื่องแม้จะถึงวัยที่ควรหมดประจำเดือนแล้ว
 • มีภาวะฮอร์โมนผันผวน เช่น ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
 • ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน มีน้ำหนักตัวมากเกินไป

*การเกิดโรคยังไม่แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิง

ดังนั้น ผู้หญิงที่มีภาวะเสี่ยงดังกล่าวจึงจำเป็นต้องไปพบสูตินรีแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการ

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดกับ 5 มะเร็งนั้นผู้หญิงทุกท่านควรเช็กร่างกาย หมั่นสังเกตอาการและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาไม่ใช่แค่ร่างกายเราเท่านั้นที่ทรุดโทรม แต่ค่ารักษาที่ต้องจ่าย ต้องเยอะตามการรักษาที่ซับซ้อนและยากแน่นอน การวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมาก การซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ จึงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งที่ทุกคนมองหา

ซึ่งเมืองไทยประประกันชีวิตได้ออกแบบความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ ที่คุ้มครองโรคมะเร็ง โรคทั่วไป และโรคระบาดตามฤดูกาล ให้คุณคลายกังวลค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย หรือสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ที่ให้ความคุ้มครองเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 36 โรค เช่น โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ เนื้องอกในสมอง ชนิดไม่ใช่มะเร็ง เป็นต้น ให้ผู้หญิงทุกคนคลายกังวลกับความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ และยังมี โครงการเมืองไทย Cancer Care ที่ตรวจพบมะเร็งก็ไม่หวั่น เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่ระยะยังไม่ลุกลาม

 

ที่มา : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

5. มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Critical Illness

CI Perfect Care Rider

Care for those with critical illness since early stages

Be at ease with our continuous care for 36 critical illnesses since early stages and receive additional amounts in case of complications of diabetes or angioplasty.

Health Insurance

Extra Care Plus Campaign

Top up on your existing welfare

Get more with top-up medical coverage on your existing welfare up to 500,000 Baht (1) and monthly premium of a few hundred Baht.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept