เมื่ออายุมากขึ้นอยากวางแผนทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพราะร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลง ทำให้ผู้สูงอายุกังวลใจกับโรคภัยที่อาจแฝงมากับวัยที่เปลี่ยนไป เพราะปัญหาสุขภาพนอกจากทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายแบบเรื้อรังแล้ว ยังส่งผลไปถึงช่วงเวลาการรักษาที่ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาจนอาจทำให้เงินเก็บสะสมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณหมดไปได้

5 โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

ไม่ว่าจะดูแลตัวเองดีแค่ไหน ปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บของคนวัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามยากอยู่ดี ดังนั้นการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะเมื่ออายุย่างเข้าเลข 5 จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วอาจสายเกินไป ลองมาเช็กกันว่ามีโรคร้ายอะไรบ้างที่พบมากในผู้สูงอายุ เมืองไทยประกันชีวิตรวบรวมข้อมูลมาไว้แล้ว

5 โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

1.โรคหลอดเลือดหัวใจ

1.โรคหลอดเลือดหัวใจ

แน่นอนว่าโรคหลอดเลือดหัวใจต้องติดอันดับเพราะเป็นโรคที่คนไทยป่วยมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง และพบมากในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่สำคัญมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าหลอดเลือดหัวใจจะเสื่อมสภาพ จากการที่มีคอเลสเตอรอลสะสมเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบแคบ หรืออุดตัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และทำให้เสียชีวิตกะทันหันได้

อาการโรคหลอดเลือดหัวใจ

 • เจ็บเค้นอก มีอาการเจ็บหนักๆ เหมือนมีอะไรมาทับหรือรัดบริเวณกลางหน้าอกหรือใต้กระดูกกลางหน้าอก
 • เหนื่อยง่ายขณะออกแรงหรือออกกำลังกายที่เกิดขึ้นเฉียบพลันภายใน 1–2 สัปดาห์ หรือเรื้อรังเกินกว่า 3 สัปดาห์ขึ้นไป
 • มีอาการเหนื่อย หายใจหอบนอนราบไม่ได้ แน่นอึดอัด หายใจเข้าไม่เต็มปอด อาการอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรือเป็นๆ หายๆ
 • หน้ามืดเวียนศีรษะ เป็นลม ร่วมกับอาการแน่นหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน
 • หมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น

โรคหลอดเลือดหัวใจต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ เนื่องจากไม่มียารักษาให้หายขาด และต้องกินยาควบคุมอาการไปตลอดชีวิต ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง

1.โรคหลอดเลือดหัวใจ

2. โรคหลอดเลือดสมอง

2. โรคหลอดเลือดสมอง

ในส่วนของโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่หลายคนรู้จักนั้น ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตและพิการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งความผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่ทำให้สมองขาดเลือดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke) และ หลอดเลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke)

อาการโรคหลอดเลือดสมอง

 • ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย
 • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล กลืนลำบาก
 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะทันทีทันใด
 • ตามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก หรือตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด
 • เดินเซ ทรงตัวลำบาก

ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ทันที เนื่องจากอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรืออาจทำให้กลายเป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2. โรคหลอดเลือดสมอง

3. โรคเบาหวาน

3. โรคเบาหวาน

ขาดไม่ได้เลยสำหรับโรคเบาหวานที่เราต่างคุ้นชินจากผู้สูงอายุที่บ้านหรือคนรอบข้างที่ป่วยกันมาก ซึ่งโรคเบาหวานเป็นโรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน ส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิด ตามสาเหตุของการเกิดโรค 

 1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus, T1DM) เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ขาดอินซูลิน มักพบในเด็ก
 2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus, T1DM) เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด ร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน มักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนร่วมด้วย 
 3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus, GDM) เป็นโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ มักเกิดเมื่อไตรมาส 2-3 ของการตั้งครรภ์
 4. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ (specific types of diabetes due to other causes) มีได้หลายสาเหตุ เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อน โรคทางต่อมไร้ท่อ ยาบางชนิด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีความเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงได้

3. โรคเบาหวาน

4. โรคความดันโลหิตสูง

4. โรคความดันโลหิตสูง

โรคร้ายสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องระวังอีกโรคคือ โรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่คุ้นหูของทุกคน โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง มีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ซึ่งคนปกติจะมีค่าความดันโลหิตประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท และหลายคนอาจไม่ทราบว่าตัวเองมีภาวะความดันโลหิต เพราะเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงแรกนั่นเอง

อาการโรคความดันโลหิตสูง

 • ปวดหัว หรือเวียนหัว
 • เหนื่อยง่าย
 • อาจมีอาการของโรคแทรกซ้อน เช่น อัมพาต หรือ มีภาวะหัวใจวาย

 ดังนั้น บุคคลทั่วไปควรเช็คความดันเมื่อมีโอกาส เพราะอาจมีความดันสูงโดยไม่มีอาการเลยก็ได้

4. โรคความดันโลหิตสูง

5. โรคข้อเข่าเสื่อม

5. โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคสุดท้ายที่เมืองไทยประกันชีวิตนำมาฝาก คือโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอย่างมาก โดยโรคข้อเสื่อมพบในตำแหน่งของข้อที่รับน้ำหนักมาก คือ ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูกสันหลัง อาดทำให้เจ็บขณะเคลื่อนไหวหรือใช้งานอวัยวะส่วนนั้นได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการใช้งานของอวัยวะนั้นเป็นเวลานาน และหนัก เมื่ออายุมากก็ทำให้เกิดอาการของโรคนี้ได้

อาการโรคข้อเข่าเสื่อม

 • ปวด บวม ที่ข้อเข่า
 • ข้อฝืด หรือ ตึงข้อขณะเคลื่อนไหว
 • ความสามารถในการใช้งานข้อเข่าลดลง

หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ เพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้เจ็บปวดเรื้อรังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้

5. โรคข้อเข่าเสื่อม
5 โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ

เมื่อมีข้อมูลโรคร้ายของผู้สูงวัยแล้ว นอกจากการระมัดระวังในการใช้ชีวิต และดูแลตัวเองเพื่อให้ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยแล้ว โรคแต่ละโรคย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่างกายที่เสื่อมตามวัยเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาก็เรื้อรังกว่าวัยหนุ่มสาว การวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมาก การซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเงินเก็บจะหมด

ซึ่งเมืองไทยประประกันชีวิตได้ออกแบบ สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ ที่ให้ความคุ้มครองเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 36 โรค เช่น โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ เนื้องอกในสมอง ชนิดไม่ใช่มะเร็ง เป็นต้น หรือความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ ที่คุ้มครองโรคมะเร็ง โรคทั่วไป และโรคระบาดตามฤดูกาล ให้คุณคลายกังวลค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

 

ที่มา : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5 โรคร้ายที่พบมากในผู้สูงอายุ
Tags:

Related Products

Critical Illness

CI Perfect Care Rider

Care for those with critical illness since early stages

Be at ease with our continuous care for 36 critical illnesses since early stages and receive additional amounts in case of complications of diabetes or angioplasty.

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept