จากสถานการณ์ของโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ต่าง ๆ กลับมาเป็นระลอกแบบไม่ให้ได้หยุดพักติดต่อกันมานาน ทำให้เราได้เรียนรู้จากวิกฤตนี้ว่า ควรเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอ เพราะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ แม้ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคธรรมดาหรือโรคร้ายแรง เราควรวางแผนซื้อประกันเพื่อคุ้มครองสุขภาพของตัวเองและครอบครัวเอาไว้ จะได้ไม่ต้องเจอผลกระทบเรื่องการเงินจากค่ารักษาพยาบาลหลังจากนั้น

นอกจากโรคระบาดอย่างโควิด 19 แล้ว เราก็ต้องให้ความสำคัญกับโรคอื่น ๆ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะโรคเก่าที่วนกลับมาระบาดตามฤดูกาลอย่างโรคไข้หวัดใหญ่ ภูมิแพ้ โรคปอด การติดไวรัส RSV หรือจะเป็นโรคร้ายที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทำงานหนัก มีความเครียดสูง พักผ่อนน้อย หรือการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ จนส่งผลให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลสูงมากและจำเป็นต้องดูแลรักษากันต่อเนื่อง ดังนั้น มาเริ่มต้นวางแผนเรื่องสุขภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยการซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ดีกว่า เพราะโรคเพิ่มขึ้นทุกปี ลองเช็กสิว่าประกันที่มีพอแล้วรึยัง

Top up ประกันที่มี
วางแผนเรื่องสุขภาพให้พร้อม

Top up ประกันที่มี วางแผนเรื่องสุขภาพให้พร้อม

ประกันสุขภาพมักจะถูกมองว่าเป็นการจ่ายเบี้ยแบบทิ้งเปล่าปีต่อปี มีสวัสดิการของบริษัทก็น่าจะเพียงพอแล้ว จึงทำให้หลายคนชะล่าใจไม่ซื้อเอาไว้เพราะคิดว่า ไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง มาเริ่มวางแผนเรื่องสุขภาพให้พร้อมด้วยการซื้อประกันที่มีความคุ้มครองตอบโจทย์ อย่าให้คำว่า “รู้แบบนี้” มาทำให้ชีวิตมีความเสี่ยงจะดีที่สุด

 

  • ประเมินความเสี่ยง ควรพิจารณาว่าเราเหมาะสมกับประกันตัวไหน บางคนทำงานหนัก ความเครียดสูง หรือใช้ร่างกายมากเกินจนทำให้สุขภาพเสีย เสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ ได้มากขึ้น หรือครอบครัวมีประวัติโรค ยิ่งต้องเลือกซื้อประกันที่คุ้มครองโรคนั้น ๆ ก็จะดี ถ้าประกันที่มีอยู่แล้วไม่ครอบคลุมก็ควรซื้อเพิ่มเติมจะได้คุ้มครองเพียงพอ
  • ประเมินรายได้ของตัวเอง เบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสมควรจ่ายไม่เกิน 10-15% ของรายได้รวมทั้งปี หากเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อาจมองหาประกันตัวอื่นมาเพิ่มเติมก็จะดี ได้ทั้งคุ้มครองและลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว สามารถนำมาลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ประเมินความคุ้มครอง เพราะการเจ็บป่วยแต่ละครั้งใช้เงินเยอะมาก เราจึงควรประเมินความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาและค่าห้องให้เพียงพอ จะเลือกประกันแบบเหมาจ่ายที่คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือใครอยากได้แบบมีชดเชยรายได้รายวันหากนอนโรงพยาบาล ได้เงินชดเชยเป็นเงินก้อน ก็ต้องดูรายละเอียดของความคุ้มครองที่ต้องการ และเลือกซื้อประกันแบบที่ตอบโจทย์มาเพิ่มเติมได้เลย
Top up ประกันที่มี วางแผนเรื่องสุขภาพให้พร้อม

เพราะโรคเพิ่มขึ้นทุกปีจึงต้องวางแผนเรื่องสุขภาพให้พร้อม เพิ่มความอุ่นใจด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณในทุกวัน ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี พร้อมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท

 

ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละไม่ถึง 55 บาท

เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

 

Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพของคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือ โทร.1766

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 14/12/64

 

🔖 set

 

🔖 krungsri

 

🔖 finnomena (ข้อมูล ณ วันที่ 10/02/64)

 

🔖 krungsri

Tags:

Related Products

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept