เมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายอื่น ๆ ความต้องการของคนเราก็คือโอกาสการหายขาดจากโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งซึ่งเป็นชื่อจำของทุกคนว่าหากป่วยแล้วโอกาสหายยากหากไม่ใช่ระยะเริ่มต้นที่มีเปอร์เซ็นต์หายขาดมากกว่าระยะอื่น แต่ก็ยังมีคนเชื่อว่าหากป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม นั้นยังมีโอกาสหายขาดได้เช่นกัน และแน่นอนว่าการซื้อความคุ้มครองสุขภาพ จะช่วยให้คลายกังวลหากป่วยโรคร้ายก็มีผู้ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล แต่การทำความเข้าใจกับโอกาสการหายขาดจากโรคมะเร็งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะยังมีหลายท่านที่ยังมีข้อสงสัยว่าโรคมะเร็งระยะลุกลาม สามารถหายขาดได้จริงหรือไม่ เมืองไทยประกันชีวิตชวนมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

“มะเร็งระยะลุกลาม” คืออะไร

“มะเร็งระยะลุกลาม” คืออะไร

มะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง มะเร็งที่ได้กระจายออกนอกอวัยวะที่เริ่มต้น ตั้งแต่วันแรกที่วินิจฉัย หรือมะเร็งที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ ภายหลังการรักษารอบแรก เช่น บางรายอาจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามในครั้งแรกที่ตรวจพบมะเร็งเลย แต่บางรายอาจพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามหลังจากได้รับการรักษามานานแล้ว โดยปรากฏขึ้นใหม่ที่เดิม หรืออวัยวะอื่น เช่น กระดูก ตับ ปอด สมอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มะเร็งระยะลุกลามมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วระยะหนึ่ง และการรักษาที่ได้รับไม่สามารถหยุดยั้งการเจริญของมะเร็งได้อีกต่อไป โดยอาการมักแย่ลง มีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีอาการปวดตามอวัยวะที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายออกไป

“มะเร็งระยะลุกลาม” คืออะไร

ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

มะเร็งระยะลุกลามนั้นจะมีโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งน้อยกว่ามะเร็งระยะแรก หรือไม่มีเลย แล้วแต่ชนิดของมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม มะเร็งระยะลุกลามก็ยังมีการรักษาเพื่อบรรเทาความทรมานจากอาการป่วย ซึ่งการรักษาก็จะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม หายได้จริงหรือ?

การรักษาของมะเร็งระยะลุกลาม

การรักษาของมะเร็งระยะลุกลาม

แม้ว่าการรักษามะเร็งระยะลุกลามจะไม่มีวิธีที่ทำให้หายขาดจากโรคได้ แต่การรักษาก็เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยและยังช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยด้วย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งระยะลุกลามนั้น มีหลากหลายแนวทาง และหลากหลายวิธีการ ตามดุลยพินิจของแพทย์ ดังนี้

  • การผ่าตัด เป็นการรักษาหลักสำหรับโรคมะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมโรคเฉพาะที่และเพื่อการหายขาดจากโรค ซึ่งวิธีรักษาด้วยการผ่าตัดนั้น จะพิจารณาสภาวะของผู้ป่วยเป็นสำคัญว่าสภาพร่างกายเหมาะกับการผ่าตัดหรือไม่
  • การฉายแสง คือการรักษาที่ใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็งระยะลุกลามนั้น เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดมากกว่า โดยฉายแสงจะทำเพื่อลดขนาดของก้อนมะเร็งลง
  • การรักษาโดยการใช้ยา

  1. ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) อาจให้โดยการฉีด หรือการกินก็ได้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการได้โดยทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง และอาจช่วยยืดอายุของผู้ป่วยได้

2. การให้ฮอร์โมน (Hormonal therapy) โดยใช้ยาที่ออกฤทธิ์หยุดยั้งการทำงานของฮอร์โมนหรือลดการสร้างฮอร์โมน ทำให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโตทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง

3. การรักษาโดยใช้ bisphosphonate เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กระดูก จะช่วยลดอาการปวดและลดการทำลายเนื้อกระดูกลง

4. การรักษาด้วย Targeted Therapy จะเป็นการรักษาโดยใช้ยาหรือสารที่มีความจำเพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้น เพื่อลดผลที่จะเกิดกับเซลล์ปกติ ไม่มีผลข้างเคียงของไขกระดูกหรือเซลล์เม็ดเลือดดังเช่นในการใช้ยาเคมีบำบัด

การรักษาของมะเร็งระยะลุกลาม

อย่างไรก็ดี มะเร็งระยะลุกลามสามารถรักษาได้แม้จะไม่หายขาด แต่การรักษาจะช่วยให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงช่วยบรรเทาอาการอันเกิดจากมะเร็ง รวมทั้งอาจช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยได้ด้วย และหากอยากเพิ่มความอุ่นใจยามเจ็บป่วยโรคร้าย เมืองไทยประกันชีวิตขอเสนอ โครงการ เมืองไทย Cancer Care ตรวจพบโรคมะเร็ง ก็ไม่หวั่น ด้วยความคุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลาม หากตรวจพบมะเร็งระยะลุกลามรับเงินก้อนสูงสุด 500,000 บาท* ให้คุณคลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

 

*กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ และบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตามข้อกำหนด โดยผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะลุกลามจะจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และสัญญาเพิ่มเติมเพียว แคนเซอร์จะสิ้นสุด

หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

ที่มา :

Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

Health Insurance

Extra Care Plus Campaign

Top up on your existing welfare

Get more with top-up medical coverage on your existing welfare up to 500,000 Baht (1) and monthly premium of a few hundred Baht.

Health Insurance

D Kids Campaign

D Kids for Your Kids/ D Kids, the Start of Care

Because childhood is the start of crucial development, provide your children with health coverage from the beginning for your peace of mind in time of their sickness.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept