เมื่อเราอยากซื้อประกันสุขภาพสักแผนแน่นอนว่าลำดับแรกต้องหาข้อมูลก่อนว่าอยากได้แบบไหน แต่เคยเป็นหรือไม่ พอหาข้อมูลมากขึ้นประกันโรคร้ายแรงก็น่าสน ตัดสินใจไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าประกันทั้งสองแบบเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหน หรือคนที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วจำเป็นหรือไม่ที่ต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงด้วย แล้วซื้อแบบไหนถึงตอบโจทย์และคุ้มกับตัวเองมากที่สุด เมืองไทยประกันชีวิตชวนมาไขข้อข้องใจไปด้วยกัน

ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้ายแรง
ต่างกันอย่างไร

 ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้ายแรง<br/>ต่างกันอย่างไร

ประกันสุขภาพ อธิบายได้ง่าย ๆ คือคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากเจ็บป่วยก็มีประกันสุขภาพช่วยจ่ายคุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่ายา ค่าผ่าตัด  คุ้มครองทั้งโรคทั่วไป โรคร้ายแรง โรคระบาด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินวงเงินของแต่ละแผนที่เราเลือกโดยที่เราไม่ต้องควักเงินเอง 

ส่วนประกันโรคร้ายแรง จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อตรวจเจอโรคร้าย ตามเงื่อนไขของแบบประกันที่เราทำไว้ อย่างเช่น ทำประกันโรคมะเร็งไว้ 1 ล้านบาท เมื่อคุณตรววจเจอโรคมะเร็งที่ระบุตามเงื่อนไขความคุ้มครองก็จะได้รับเงินก้อน 1 ล้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการรักษา เพราะโรคร้ายนั้นมีการรักษาต่อเนื่องทำให้เราไม่รู้ว่าจะรักษาไปอีกนานแค่ไหน เราจึงต้องมีเงินก้อนสำรองไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งประกันโรคร้ายแรงนั้นจะมีทั้งคุ้มครองทุกโรคร้าย แบ่งจ่ายตามระยะโรคร้าย หรือ คุ้มครองเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง

 ประกันสุขภาพ กับ ประกันโรคร้ายแรง<br/>ต่างกันอย่างไร

มีประกันสุขภาพแล้ว
จำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงไหม

มีประกันสุขภาพแล้ว<br/>จำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงไหม

จะเห็นได้ว่าประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายมีความแตกต่างกันในด้านความคุ้มครอง ทำให้หลายคนอาจเลือกซื้อแบบประกันใดประกันหนึ่งเท่านั้นเพราะคิดว่าน่าจะครอบคลุมครบ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตจะเจ็บป่วยโรคไหน การมีประกันที่ครอบคลุมก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะสำหรับประกันสุขภาพแล้วหากเจ็บป่วยเป็นไข้ ท้องเสีย ป่วยโรคไม่รุนแรง หรือโรคไม่เรื้อรัง ก็คุ้มครองค่ารักษาทั้งแบบ OPD และ IPD ได้แบบไม่ต้องกังวล แต่หากเจ็บป่วยโรคร้ายแรงอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคอื่น ๆ ที่ต้องมีการรักษาต่อเนื่องตามอาการ การมีประกันโรคร้ายแรงด้วยก็จะยิ่งเบาใจ ฉะนั้น หากมีทั้งประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงเจ็บป่วยแบบไหนก็คลายกังวลได้เลย

 

เห็นความคุ้มค่าที่ครอบคลุมของประกันทั้งสองแบบแล้วเมืองไทยประกันชีวิตก็มีประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงที่ตอบโจทย์ได้ตรงใจกับความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)ที่คุ้มครองทั้ง โรคโควิด 19 และการแพ้วัคซีนโควิด 19 โรคระบาด โรคร้าย โรคทั่วไป 5 ล้านบาท(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 11 บาท(2)  ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี และสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ คุ้มครอง 36 โรคร้าย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาสูงถึง 1 ล้านบาท(3) เบี้ยวันละไม่ถึง 7 บาท(4) ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน หรืออัลไซเมอร์ ก็คุ้มครอง เจ็บป่วยขึ้นมาก็เบาใจได้เรื่องค่ารักษา

 

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2) สำหรับผู้เอาประกันอายุ 35 ปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท   มีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันรายปี

(3) กรณีเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์  จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท 

(4) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 28 ปี เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

 

หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย 
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคาร กำหนด
  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
  • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
มีประกันสุขภาพแล้ว<br/>จำเป็นต้องซื้อประกันโรคร้ายแรงไหม
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept