ปวดหัวทุกครั้งเมื่อต้องแอดมิท! เชื่อว่าหลายคนคงเจอปัญหานี้บ่อยๆ หลังออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย แม้ตอนแรกจะมั่นใจว่าเอาอยู่เพราะประกันชีวิตและสุขภาพที่มีอยู่คงคุ้มครองครอบคลุม แต่เมื่อเจอใบเสร็จอาจต้องเครียดกว่าเดิมเพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกินวงเงินความคุ้มครอง ไม่ว่าจะค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา ค่าอาหาร ฯลฯ ที่งอกเงยจนน่าตกใจ สุดท้ายต้องควักเงินเก็บออกมาจ่ายเอง

เรื่องน่าปวดหัวเมื่อต้องแอดมิท

หรือหากบางคนที่มีสิทธิประกันสังคม หรือจะเป็นประกันกลุ่มจากสวัสดิการของบริษัทนั้นก็สามารถใช้ความคุ้มครองได้เมื่อคุณเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ แต่หากเจ็บป่วยโรคร้ายขึ้นมาค่ารักษาก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามการรักษาที่ซับซ้อน สวัสดิการเหล่านี้อาจมีวงเงินความคุ้มครองไม่มากพอ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ก่อนที่เราจะซื้อประกันชีวิตและสุขภาพควรศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนเพื่อเลือกแผนที่ตอบโจทย์ และเหมาะกับตัวเองจริงๆ เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ไม่ต้องใช้เงินเก็บมาจ่ายส่วนต่าง

ซึ่งแต่ละแผนความคุ้มครองก็จะมีเงื่อนไขและวงเงินที่ต่างกันไป เช่น วงเงินการรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) วงเงินการรักษากรณีที่ต้องแอดมิท (IPD) เป็นต้น ซึ่งวงเงินการรักษาเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลหรือแอดมิทนี่แหละที่เราต้องพิจารณาดีๆ เพราะบางแผนประกันชีวิตและสุขภาพอาจไม่ได้เหมาจ่ายในวงเงินความคุ้มครองนั้น จึงทำให้ต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้นเอง

เรื่องน่าปวดหัวเมื่อต้องแอดมิท
เรื่องน่าปวดหัวเมื่อต้องแอดมิท

เมืองไทยประกันชีวิต เข้าใจถึงปัญหานี้ จึงขอเสนอความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health)คุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายในวงเงินเดียว เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะ...

เหมาจ่ายค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน

เหมาจ่ายค่ายา

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เหมาจ่ายค่าผ่าตัด

เหมาจ่ายค่าห้อง ไอ.ซี.ยู

เหมาจ่ายสูงสุด 5 ้านบาท(1)

 

นอกจากนี้ ยังคุ้มครอง โควิด-19 โรคร้ายทุกระยะ และโรคทั่วไป สูงสุด 5 ล้านบาท(1) จ่ายเบี้ยวันละไม่ถึง 55 บาทต่อวัน(2) ให้คุณหายปวดหัวเมื่อต้องแอดมิทไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เกินมาอีกต่อไป

 

(1)กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

(2)สำหรับผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยประกันรายปี เลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

 

หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
เรื่องน่าปวดหัวเมื่อต้องแอดมิท
Tags:

Related Products

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept