ชำระเบี้ยประกันภัยอย่างไร
ให้ปลอดภัย มั่นใจว่าบริษัทได้รับอย่างรวดเร็ว และได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง


1. เลือกช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่ง่าย สะดวกและปลอดภัย
ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ

 • สมัครบริการหักชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุ ผ่านบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันอัตโนมัติหรือบัตรเครดิตอัตโนมัติ
  ดูขั้นตอนการสมัครบริการ คลิก
 • MTL Click Application
  ดูขั้นตอนการชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน MTL Click Application คลิก
  ดาวน์โหลด MTL Click Application คลิก
 • Mobile Banking
  000 Icon Bank
 • ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ค้นหาสาขา คลิก
  ดูช่องทางชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม คลิก

สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทโดยตรง แทนการโอนเงินเข้าบัญชีของนายหน้า
หรือตัวแทนประกันชีวิต และสามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสดผ่านนายหน้า หรือตัวแทนประกันชีวิต สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)/รายการ/กรมธรรม์

2. เลือกช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่ง่าย สะดวกและปลอดภัย

 • ขอรับใบรับเงินชั่วคราว ใบเสร็จรับเงินตัวจริง หรือ หลักฐานการชำระเงิน ทุกครั้งที่มีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • การชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน MTL Click Application หรือ Mobile Banking จะได้รับหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยทันที

3. ตรวจสอบกรมธรรม์ภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัย
ภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ได้ด้วยตนเอง หรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของกรมธรรม์ เช่น ผลประโยชน์ระหว่างอายุสัญญา วันครบกำหนดสัญญา วันที่กำหนดชำระเบี้ยครั้งต่อไป และยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินได้อีกด้วย


พิเศษ!! เมืองไทยประกันชีวิตมอบของขวัญแทนคำขอบคุณจากใจ
ให้คุณลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ง่าย ๆ

Big Thx Pic Banner 2ดูรายละเอียดแคมเปญ MTL Big Thanks เพิ่มเติม คลิก