บัตรไหนก็คุ้ม .. โปรไหนก็ฟิน !!
เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต เลือกได้ว่าผ่อนค่าเบี้ย 0% นาน 3 เดือน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนสูงถึง 13% เพียงซื้อประกันภัยกับเมืองไทยประกันชีวิตก็ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ที่สำคัญหากชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ สามารถเลือกรับโปรโมชันได้ตามสไตล์คุณ เลือกแบบไหนก็คุ้ม!

ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 13% Cash Back 13% ใช้ทุก 1,000 คะแนน แลกรับ เครดิตเงินคืน หรือ 130 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC*

อ่านเพิ่มเติม

จ่ายสบายๆ ผ่อน 0% นาน 3 เดือนเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท ผ่านเคาน์เตอร์เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

แบบที่ 1 : ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ระยะเวลา : 15 ก.พ. – 30 มิ.ย.64
เงื่อนไข : Cash Back 13% ใช้ทุก 1,000 คะแนน แลกรับ เครดิตเงินคืน หรือ 130 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC* เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้

 1. สามารถใช้ได้ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกและเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
 2. สำหรับการซื้อผ่านทุกช่องทางการขาย
 3. ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิก

*ยกเว้น บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC ประเภท ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท KTC CASH BACK ทุกประเภท,KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD


แบบที่ 2 : ไม่ใช้แลกคะแนนเพียงใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยหรือบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน

เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยหรือบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภท
ระยะเวลาโปรโมชัน : บัตรเครดิตกสิกรไทย 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 64 , บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์  15 มี.ค. – 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไข :

 1. เฉพาะแบบประกันภัยที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้
 2. การชำระเบี้ยประกันภัยปีเเรก
  • ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป และ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
  • แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้
  • การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง**
  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งงาน คลิก
 3. การชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ
  • ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป และ สำหรับทุกโหมดชำระเบี้ยประกันภัย
  • ชำระเบี้ยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย
  • การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง

**เฉพาะช่องทางการขายธนาคารกสิกรไทยสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นการชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

คำถามที่พบบ่อย

Q:จำนวนเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ นับรวมเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์นั้น หรือไม่
A:นับรวมเบี้ยประกันภัยทั้งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม

Q:แบบประกันภัยใดบ้างที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% และเครดิตเงินคืน 13%
A:แบบประกันภัยทุกแบบที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้ เฉพาะการใช้โปรโมชั่น ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายแรงด้วย

Q:กรณีผู้เอาประกันภัยกับเจ้าของบัตรเครดิต ไม่ใช่ชื่อเดียวกัน ต้องมีเอกสารประกอบใดเพิ่มเติมหรือไม่
A:ต้องแนบหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว พร้อมแนบเอกสารนี้ด้วยทุกครั้ง

Q:หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกหรือมีเงินคืนระหว่างการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ยังสามารถรับโปรโมชั่นบัตรได้หรือไม่
A:ธนาคารฯ จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก

โปรโมชั่นบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์

Q:การใช้โปรโมชั่นบัตรเครดิตต้องมีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำหรือไม่
A:สำหรับโปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% ต้องมีขั้นต่ำเบี้ยประกันภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การชำระเบี้ยประกันภัยปีเเรก
   •ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป
   •แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพหรือโรคร้ายเเรงแบบใดก็ได้
   •การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง

2.การชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ
   •ยอดชำระเบี้ยประกันภัยรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ต่อเซลล์สลิป
   •ชำระเบี้ยภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย
   •การซื้อช่องทางการขายทุกช่องทาง

Q:บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A:บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชั่น

Q:บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน
A:บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ทุกประเภทเข้าร่วมโปรโมชั่น

Q:กรณีใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน ต้องลงทะเบียนก่อนหรือไม่
A:ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการแจ้งใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระได้ที่เคาเตอร์สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ

Q:การใช้โปรโมชั่นบัตรเครดิตผ่อนชำระ 0% 3 เดือน สามารถชำระเบี้ยผ่านช่องทางใดบ้าง
A:-การชำระผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา
   -การชำระผ่าน Mail order สามารถใช้ได้เฉพาะสำนักงานใหญ่
   -การชำระผ่าน mPos, Payment Gateway ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น

Q:กรณีใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน ต้องมีเอกสารประกอบหรือไม่
A:เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกต้องมี ใบปะหน้า แนบในการส่งงานทุกครั้ง

Q:เอกสารใบปะหน้า สำหรับโปรโมชั่นผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% 3 เดือน สำหรับการซื้อเบี้ยประกันภัยปีแรก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน
A:สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบปะหน้าได้ที่ คลิก


โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC

Q:บัตรเครดิต KTC ประเภทใดบ้าง ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน 13%
A:ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ประเภท ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD

Q:วิธีการลงทะเบียนโปรโมชั่น บัตรเครดิต KTC สามารถลงทะเบียนได้ที่ไหน
A:วิธีการลงทะเบียนมี 2 รูปแบบดังนี้
1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ คลิก
2.ลงทะเบียนผ่านทาง SMS
2.1 พิมพ์ MTC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน
2.2 ส่ง SMS มาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
2.3 คุณจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

Q:หากลูกค้าต้องการไม่ได้ลงทะเบียนก่อนทำรายการ จะได้รับโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนหรือไม่
A:ไม่ได้รับโปรโมชั่น ลูกค้าต้อง ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการเพื่อรับสิทธิ์

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept