Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

3

ลงทุนกับสุขภาพของตัวเอง ในแบบ “คุณเกิ้ล ภริตา”

25 พฤษภาคม 2565

5 นาที


“เจ็บป่วยขึ้นมา ไม่ต้องเดือดร้อนทางบ้าน เพราะเกิ้ลมีผู้ช่วยในการดูแลเรื่องค่ารักษา การจ่ายเบี้ยความคุ้มครองสุขภาพ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะลงทุนกับความคุ้มครองสุขภาพของตัวเกิ้ลเอง” จากบทสัมภาษณ์บางส่วนของ “คุณเกิ้ล ภริตา ขุนเพชร” ที่มองว่าการจ่ายเบี้ยความคุ้มครองสุขภาพ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของคนโสด และการเป็นลูกคนเดียวของคุณเกิ้ล เพราะสุขภาพไม่สามารถคาดเดาได้ การลงทุนกับสุขภาพตัวเองจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเกิ้ลไม่ลังเลที่จะเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้ เพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วยในอนาคต


1


เพราะอะไรถึงตัดสินใจ ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ


เหตุผลหลักที่คุณเกิ้ลเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เพราะเป็นลูกคนเดียว และโสด หากในอนาคตเจ็บป่วยขึ้นมา ก็ไม่อยากเป็นภาระครอบครัว


“เหตุผลหลัก ๆ คือเป็นลูกคนเดียวและโสดด้วย ทำให้เราคิดว่าในอนาคตถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจะมีใครดูแล ซึ่งก็คือความคุ้มครองสุขภาพที่จะช่วยดูแลเราได้ อย่างคุณพ่อคุณแม่ของเกิ้ลทำงานรับราชการ ก็มีสวัสดิการของรัฐคอยดูแลในเรื่องสุขภาพ ส่วนเกิ้ลทำงานบริษัทเอกชน ก็มีสวัสดิการคุ้มครอง แต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น สวัสดิการที่บริษัทมีให้จะเพียงพอรึเปล่า จึงตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติม”


คุณเกิ้ลได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายของเมืองไทยประกันชีวิต ที่ช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยได้


2


วางแผนความคุ้มครองสุขภาพไว้ล่วงหน้า ดียังไง ?


“การมีความคุ้มครองสุขภาพสำหรับเกิ้ล คือความอุ่นใจ ไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาล อย่างโรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต หรืออาจมีโรคอุบัติใหม่ที่มันเกิดขึ้นในอนาคต เราไม่ทีทางรู้เลยว่าต่อไปจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ถ้ามีความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ก็จะอุ่นใจไร้กังวล”


ซึ่งคุณเกิ้ลได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า อย่าลังเลที่จะซื้อความคุ้มครองสุขภาพ เพราะหากเราเจ็บป่วยขึ้นมาในอนาคต จะได้ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ดูเรื่องราวเพิ่มเติมคลิก


เพราะเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนต่างกัน  แต่สิ่งที่เหมือนกันคือความต้องการมีสุขภาพที่ดี การวางแผนเรื่องสุขภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทุกคนให้ความสำคัญ เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาในอนาคต จะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง ดังนั้นควรวางแผนหาผู้ช่วยมาดูแลเรื่องค่ารักษาตั้งแต่วันนี้


ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต
ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ


✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท
✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่
✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)
✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย
✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ


(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส
(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ