ผลตอบแทน
ตลอดช่วงถือครอง
ตั้งแต่ 16 ก.ค. 2561

ระดับราคาดัชนี

อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา ตามสูตรการคำนวณ

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567

294.61

36.5711

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567

291.86

36.8907

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567

302.48

36.2768

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567

298.5

35.7757

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

303.98

35.2676

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2566

304.72

34.3876

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

297.56

34.7803

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2566

288.74

35.8442

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566

296.09

36.3944

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566

304.74

34.7745

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2566

309.00

34.0821

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566

307.62

35.4297

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566

306.18

33.5684

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 เม.ย. 2566

316.63

33.9732

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

315.86

33.9345

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566

306.54

34.9875

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566

314.5

32.6217

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565

308.21

34.3913

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

311.28

35.2097

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565

305.38

37.8631

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

307.52

37.7454

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

318.35

36.3165

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 27 ก.ค. 2565

324.13

36.6433

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

319.48

35.1302

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

327.26

34.0166

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565

323.94

34.1873

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

333.49

33.1393

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565

344.88

32.5610

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565

344.94

33.2632

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

356.55

33.2469

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

351.76

33.5226

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564

358.81

33.0077

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

348.93

33.7538

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

359.02

32.2191

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

354.16

32.7135

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

348.25

31.8847

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564

350.51

31.1248

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564

348.51

31.0208

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564

342.23

31.1735

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564

339.87

29.8736

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564

351.31

29.8146

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563

350.52

29.8674

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563

346.19

30.1090

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563

334.04

31.0247

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

336.69

31.4900

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563

339.51

30.9242

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

338.27

31.0855

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

335.02

30.7151

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563

335.21

31.6722

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563

333.44

32.2104

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

330.75

32.5125

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563

341.98

31.4646

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563

354.89

30.9654

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

368.94

29.9767

0.91%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562

364.86

30.0456

0.30%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562

360.98

30.0093

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

360.76

30.4176

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562

356.14

30.4726

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562

362.73

30.6251

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

364.5

30.5733

0.25%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

353.46

31.5882

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562

365.31

31.7688

0.39%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562

365.39

31.6449

0.40%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562

361.2

31.3117

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562

358.39

31.0788

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

347.92

32.2848

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561

350.44

32.7537

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561

349.09

33.0986

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

370.81

32.2364

1.27%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

372

32.5848

1.48%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561

364.09

33.1333

0.20%