Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Pa Saved เว่อร์ 720x800

โครงการ PA Saved เว่อร์

ดูแลเคียงข้าง คุ้มครองทุกเวลา

อายุ 30 วัน - 60 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 60 ปี
ซื้อได้

 คุ้มครอง 15 ปี

คุ้มครอง 15 ปี

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เวลาทำการ จ-ศ 8.30-20.00 น.

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ คลายกังวล ด้วยประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์


อุบัติเหตุ ต่อให้ระวัง ก็อาจยังเกิดขึ้นได้ จะดีกว่าไหมถ้ามีผู้ช่วยคอยปกป้องค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ คลายกังวล ด้วยประกันอุบัติเหตุ โครงการ PA Saved เว่อร์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ จากเมืองไทยประกันชีวิต ได้ครบครอบคลุม ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ ช่วยสร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง คลายกังวลกับภาระต่างๆ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 1 แสนบาท รับเพิ่มหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2 ล้านบาท (1) และยังเพิ่มให้เป็น 2 เท่าหากเกิดจากอุบัติเหตุสาธารณะ อุบัติเหตุแบบไหน ก็อุ่นใจได้ตลอดเวลา

Product Detail Th 1240x1240

(1) สำหรับแผน 2,000,000 ของความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(2) เป็นระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15
(3) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์
• บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดของข้อ 2.1. เพียงกรณีเดียวเท่านั้น
• บริษัทฯ จะไม่พิจารณารับประกันภัย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก (ที่สูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกสิบล้อ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน (ผาดโผน) จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสัตว์ นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่า, ป่าไม้ (อยู่ในป่า) ตำรวจ และทหาร (ที่ปฎิบัติงานภาคสนาม) เป็นต้น
• โครงการ PA Saved เว่อร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 แนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่มีผลบังคับอยู่ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยทุกปี โดยระยะเวลาคุ้มครองต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15 ที่แนบท้ายอยู่ และอายุสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถให้ความคุ้มครองได้ โดยอัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

บทความน่าสนใจ