ประกันสะสมทรัพย์ แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

Muang Thai Easy Plan 11/1

return more value than before

20 days - 65 years old

20 days - 65 years old

protection for 11 years

protection for 11 years

Tax deductible

Tax deductible

Interested In

I agree that Muang Thai Life Assurance PCL. Collect and use my personal information above to contact me to offer products and services at I am interested or the company saw that it was beneficial to I have by me to equate the mark In the square is an indication of intent. instead of my consent Signing as evidence. I have read and acknowledged the Privacy Policy.

วางแผนหาตัวช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ ด้วย แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 จากเมืองไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ซื้อออนไลน์ได้ทุกที่ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สะดวก
จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ก็รีเทิร์นผลประโยชน์แน่นอน สูงสุด 112% (1)

11 1

111 Table4


(1) ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(2) ความคุ้มครองชีวิตเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

 

  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย