Highlight benefits

จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว

รับผลประโยชน์ รวมสูงสุดตลอดสัญญา 112% (1)

รับเงินจ่ายคืน 2%(1)
ทุก 2 ปีกรมธรรม์

พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต 110% (2)

ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
ซื้อประกันออนไลน์
For existing customer you can contact
  • Everyday 24 hrs.
เพราะชีวิตไม่แน่นอน ทั้งหน้าที่การงาน สุขภาพ รวมไปถึงเศรษฐกิจ อาจเป็นตัวฉุดให้ชีวิตคุณสะดุด วางแผนหาตัวช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ ด้วย แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ซื้อออนไลน์ได้ทุกที่ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สะดวก จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ก็รีเทิร์นผลประโยชน์แน่นอน สูงสุด 112% (1)

Insurance conditions

อายุรับประกัน

30 วัน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

25,000 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

บัตรเครดิต และเงินสด

ผลประโยชน์

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

(1) ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(2) ความคุ้มครองชีวิตเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

- ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172
- เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย

Q : ใครที่สามารถทำประกัน แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 ได้บ้าง
A : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 65 ปี

Q : จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของ แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 คือเท่าไร
A : 25,000บาท

Q : ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q : ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้

Q : ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A : สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน ฉบับที่ 172

Related Products

Savings

Simply Saving(1) with Annual Cash Bonus

Muang Thai Super Saver 25/16

Build financial discipline by simply saving with annual cash bonus of 33% and total benefits of up to 183% as well as long term life coverage of 25 years

Savings

เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5

ให้การวางแผนภาษีของคุณสมบูรณ์แบบ

ซื้อวันนี้ รับ Shopee Gift Voucher สูงสุด 3,000 บาท
*เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept