Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันสะสมทรัพย์ แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1

รีเทิร์นความคุ้มค่าได้มากกว่าเดิม

อายุ 20-65 ปี ซื้อได้

อายุ 20-65 ปี ซื้อได้

คุ้มครองนาน 11 ปี

คุ้มครองนาน 11 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

เวลาทำการ จ-ศ 8.30-20.00 น.

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

วางแผนหาตัวช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ ด้วย แบบประกันภัย เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 จากเมืองไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ซื้อออนไลน์ได้ทุกที่ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สะดวก
จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ก็รีเทิร์นผลประโยชน์แน่นอน สูงสุด 112% (1)

ประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 ข้อมูล

ประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทย อีซี่ แพลน 11/1 ความคุ้มครอง

(1) ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 
(2) ความคุ้มครองชีวิตเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

 

  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ