ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ตุลาคม 2566

10 นาที

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Aw Qr ประชาสัมพันธ์งานกฐินปี 2566 A4 Fn a W1