บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Aw Qr ประชาสัมพันธ์งานกฐินปี 2566 A4 Fn a W1