เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

สื่อสารองค์กร

12 สิงหาคม 2566

5 นาที

เมืองไทยประกันชีวิต ส่งเสริมการสร้างความรักและความสุขในครอบครัว สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566 เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสร้างความรักและความกตัญญู พร้อมมอบความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แก่ผู้ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้เป็นแม่ในสังคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการสร้างให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและอบอุ่น ในขณะเดียวกันแม่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและเนื้อหาของชีวิตของลูก บทบาทความสำคัญของแม่มีมิติหลากหลายทั้งทางอารมณ์ จิตใจ ตลอดจนการเติบโตของบุตร ไม่ว่าจะเป็นบทบาทด้านการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและมีความสุขของสมาชิกในครอบครัว บทบาทในการดูแลและพัฒนาบุตรให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสุขสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ บทบาทในฐานะผู้สั่งสอน และให้ความรู้ ประสบการณ์ และคุณค่าของชีวิตให้แก่บุตร การสั่งสอนจากแม่เป็นสิ่งที่สร้างพื้นฐานให้แก่ลูกในการเรียนรู้และเติบโต

ภาพคุณสาระ ล่ำซำ

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ บริษัทฯ จึงได้ร่วมส่งเสริมความรักและความอบอุ่นของแม่ โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับโอกาสที่จะจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566 เพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดให้มีการพิจารณา คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ และคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ประจําปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันรวมกว่า 20 ล้านบาทแก่แม่ดีเด่น นอกจากนี้ยังสนับสนุนของที่ระลึก อาทิ เสื้อแจ๊คเก็ต กระเป๋าแม่ดีเด่น และกระเป๋าสำหรับลูกกตัญญู ในโครงการ “เมืองไทยส่งความสุขสู่ชุมชน” เพื่อมอบให้กับแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูประจำปี 2566 อีกด้วย

"บริษัทฯ เล็งเห็นว่าความรักและความเคารพต่อแม่เพราะบทบาทของแม่มีความหลากหลาย และแม่มีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแรงและความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวตลอดจนสังคมไทย ด้วยกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เราหวังว่าจะส่งเสริมความรักและการดูแล การแสดงความรักต่อแม่จะช่วยสร้างความสุขและความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวทุกคน"