ชำระเบี้ยประกันด้วย "บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด" รับ Cash Back ไม่อั้น 0.25%

โปรโมชัน

บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด บัตรประกันความประทับใจ ของคนหัวคิดทันสมัย รับสิทธิประโยชน์จากธนาคารกสิกรไทยและจาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มี 2 ระดับบัตร คือ บัตร Pink และ บัตร Pink Gold

สิทธิประโยชน์ของบัตร

1. รับเครดิตเงินคืน 0.25% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่จำกัดจำนวนเงินคืน
2. รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะบัตร Pink Gold เท่านั้น)
3. ฟรี พักผ่อนก่อนบินระหว่างประเทศ ด้วยสายการบินไทย ที่ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
4. ฟรี พักผ่อนก่อนบินในประเทศ ด้วยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ที่ Miracle Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (เฉพาะบัตร Pink Gold เท่านั้น)
5. เดินทางอย่างวางใจ กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
6. รับคะแนนสะสม 2 ต่อ ทั้งคะแนนสะสม KBank Reward Point และคะแนน Smile Point เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
7. รับคะแนนสะสม KBank Reward Point ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 คะแนน เลือกแลกสิทธิพิเศษจากธนาคารกสิกรไทยได้ตามใจคุณ
8. ผ่อนเริ่มต้น 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่าน KBank Smart PAY แอปพลิเคชัน KPLUS
9. ส่วนลดร้านค้าและบริการจากธนาคารกสิกรไทย ดูรายละเอียด
10. ใหม่!!! ส่วนลดสูงสุด 50% ร้านค้าและบริการจากบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ดูรายละเอียด

*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทฯ กำหนด การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งผลประโยชน์
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เครดิตเงินคืน

- รับเครดิตเงินคืน 0.25% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่จำกัดจำนวนเงินคืน

เงื่อนไข
1. ต้องเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของบมจ. เมืองไทยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิตเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดเท่านั้น
2. ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำในการได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน
3. เบี้ยประกันภัยแแบบประกันควบการลงทุนทั้ง Universal Life และ Unit Link, เบี้ยประกันภัยของแบบประกันประเภทชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium), แบบประกันประเภทชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น (Short Term), แบบประกันภายในกำหนดเวลาและแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุกโครงการ (ยกเว้น PA Return Bonus) จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
4. การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการผ่อนชำระทุกประเภท, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ (Policy Loan) และดอกเบี้ย, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้โดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan-APL) และดอกเบี้ย, และการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน

การจ่ายเครดิตเงินคืน
1. ไม่จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืน
2. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมภายใน 3 (สาม) รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือน และหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น วันที่สรุปยอดคือ ทุกวันที่ 17 ของเดือน ลูกค้าใช้จ่ายเบี้ยประกันในวันที่ 15 ก.ค. วันที่ 17 ก.ค. นับเป็นรอบบัญชีที่ 1, วันที่ 17 ส.ค. นับเป็นรอบบัญชีที่ 2, วันที่ 17 ก.ย. นับเป็นรอบบัญชีที่ 3 ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 17 ก.ย.
3. เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมที่คำนวณได้จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมของเดือนที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
4. เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
5. กรณีที่มีรายการคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยกรณีที่ยกเลิกหรือปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้บัตรเครดิตร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในทุกกรณีจะไม่มีสิทธิได้รับเครดิตเงินคืน หรือกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมไปแล้ว และใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเครดิตเงินคืนจากบัญชีบัตรเครดิตร่วมนั้น
6. สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข และยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตร่วม โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร

- รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อชำระค่าเติมน้ำมัน ปตท.

เงื่อนไข
1. สิทธิประโยชน์สำหรับการชำระค่าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันปตท. ทั่วประเทศ
2. รับเครดิตเงินคืน 1% (จำกัดเครดิตเงินคืน 160 บาทต่อบัตรต่อเดือน) เมื่อชำระค่าเติมน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมันปตท. ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป

การจ่ายเครดิตเงินคืน

1. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมภายใน 3 (สาม) รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือน และหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมที่คำนวณได้จะแสดงและใช้ลดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมตามใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมของเดือนที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
3. เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตร่วมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
4. สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข และยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตร่วม โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตร่วมตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร


เปรียบเทียบบัตร Pink และ บัตร Pink Gold

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ Pink Vs Pink Gold


วิธีการสมัคร

1. ติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อทำการยืนยันตัวตน และยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร ได้แก่ บัตรประชาชน และ เอกสารแสดงรายได้
2.สอบถามเพิ่มเติมโทร K-Contact center 02-888-8888
3.ดาวน์โหลด ใบสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด Download
4.ดาวน์โหลด แนะนำการกรอกใบสมัคร Download

ผู้สมัครคนไทย
1. เป็นเจ้าของกรมธรรม์รายเดี่ยวกับเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่อย่างน้อย 1 กรมธรรม์
2. บัตรประชาชน
3. เอกสารแสดงรายได้
4. ใบสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

ผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. เป็นเจ้าของกรมธรรม์รายเดี่ยวกับเมืองไทยประกันชีวิตที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่อย่างน้อย 1 กรมธรรม์
2. หนังสือเดินทาง
3. วีซ่า หรือ ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
4. เอกสารแสดงรายได้
5. ใบสมัครบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด