รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง

01 มีนาคม 2563

Cg Awards1

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ “เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย” จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ. 2563 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (องค์กรขนาดใหญ่) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย