Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

วางแผนอนาคตด้านสุขภาพ ฉบับคนมีครอบครัว

เพราะทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน การวางแผนด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทีควรต้องทำไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า อนาคตอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่ทำให้เราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือไม่


โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพที่แม้วันนี้ทั้งตัวเราและครอบครัวอาจจะยังแข็งแรงอยู่ แต่ในวันข้างหน้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะทำอย่างไร ซึ่งหากเราไม่มีเงินสำรองที่มากพอ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาการเงินตามมาได้ วันนี้ลองมาดูแนวทางวางแผนสุขภาพเพื่อครอบครัวของพนักงานเมืองไทยประกันชีวิตกัน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามมา!


4


คุณเดชาธร ยะนันท์ พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต


คนส่วนใหญ่คิดว่าอายุยังน้อยไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ แต่อายุน้อยก็ใช่ว่าจะไม่ป่วย และโรคต่าง ๆ ก็ไม่ได้เลือกอายุ ยิ่งเราเป็นเสาหลักของครอบครัว ยิ่งต้องวางแผนสุขภาพไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับครอบครัว หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ซึ่งคุณ เดชาธร ได้เคยแชร์ความคิดเห็นไว้ว่า


“เป็นเสาหลักให้กับครอบครัว แต่อนาคตไม่แน่นอน อายุน้อยก็ใช่ว่าจะไม่ป่วย จึงเลือกซื้อประกันสุขภาพไว้ จะได้ไม่กังวลกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”


5


คุณสุรัสวดี พนาลิกุล พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต


บทบาทความเป็นแม่ที่กังวลทุกครั้งที่ลูกป่วย เพราะด้วยความซุกซนของเด็กและภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่ การเจ็บป่วยจึงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการมีประกันสุขภาพจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้กับพ่อแม่ได้มั่นใจและให้ลูกได้เติบโตอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสุรัสวดี ได้บอกเล่าถึงมุมมองของตัวเองว่า

“เวลาลูกป่วย พ่อแม่จะพาไปโรงพยาบาล ซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่แพง ดังนั้นประกันจึงจำเป็นจริง ๆ เพราะจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้”


6


คุณกชพร จิรภาสชยรพ พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต


เตรียมพร้อมรับมือก่อนเกษียณ ตั้งแต่ช่วงที่ยังมีเวลา เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย หรือหากเจ็บป่วย ไม่สบาย ความคุ้มครองจะทำหน้าที่ดูแล อยู่เคียงข้าง ไม่ต้องเป็นภาระหรือลำบากลูกหลาน เหมือนที่คุณกชพร ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า


“พอมีลูก เราเลือกวางแผนเกษียณด้วยประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต หากเกษียณเมื่อไหร่ก็ยังมีความคุ้มครองสุขภาพช่วยดูแลค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยและไม่ต้องลำบากลูกหลาน”


เรื่องสุขภาพคาดเดาไม่ได้จึงต้องวางแผนเอาไว้ตั้งแต่วันนี้ ซื้อความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ดูแลคุณ ให้ก้าวไปข้างหน้าในแต่ละบทบาทของตัวเองได้อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท เข้าถึงการรักษาที่คุณต้องการ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อายุรับประกันสูงสุด 90 ปี* ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี* เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


เลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต


ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ

✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่

✅ อายุรับประกันสูงสุด 90 ปี ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี*

✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณเลือกใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ

*สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ