Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Bl E099~1
Bl C084~1

อย่าให้ป่วยแล้วค่อยทำประกัน เรื่องจริงของ ‘คุณฝน ปภัชญา'


“ปีที่แล้วเจอกับตัวเอง เพราะป่วยถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ทำให้รู้ว่าความคุ้มครองสุขภาพที่ทำไว้ใช้ได้จริง ๆ  ในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดคิดมาก่อน และไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้”


เมื่อความเจ็บป่วยมาแบบไม่ทันตั้งตัว "คุณฝน ปภัชญา' บอกเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่นอกจากต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองแล้ว การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งคุณฝนเตรียมความพร้อมให้กับความไม่แน่นอนของสุขภาพอย่างไรมาดูไปพร้อม ๆ กัน


Bl E099~1


จุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจ ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ


เรียกได้ว่าเจอเหตุการณ์ใกล้ตัวที่ทำให้ "คุณฝน” หันมาให้ความสำคัญกับความคุ้มครองสุขภาพ ซึ่งหากไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเป็นภาระที่หนักอึ้งให้กับชีวิตได้เลย


“จุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่พี่สาวต้องผ่าซีสต์ที่มดลูก แม้จะมีสวัสดิการของที่ทำงานแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่ารักษา ซึ่งตรงจุดนี้ทำให้มองเห็นความสำคัญของความคุ้มครองสุขภาพ เพราะถ้าพึ่งพาสวัสดิการบอกเลยว่าไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลแน่นอน”


หากไม่อยากแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าจะควบคุม อย่ารอให้อาการเจ็บป่วยหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณหรือคนในครอบครัวก่อน แล้วค่อยเห็นความสำคัญของความคุ้มครองสุขภาพ


Blog F~4


เลือกความคุ้มครองสุขภาพ แบบไหนให้เหมาะกับตัวเอง


เลือกความคุ้มครองสุขภาพที่ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้จริง ๆ และตรงกับความต้องการมากที่สุด 


“ฝนเลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ซึ่งตอบโจทย์ตัวเองในตอนนี้มากที่สุด เพราะปีที่แล้วเจอมากับตัวเอง เพราะป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพที่เคยซื้อไว้ ก็เข้ามาดูแลค่ารักษาของเราใช้ได้จริง ในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้”


อย่าให้ป่วยแล้วค่อยทำประกัน เพราะความเจ็บป่วยคาดเดาไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคไต บอกได้เลยว่าในช่วงที่มีสุขภาพดี ต้องรีบซื้อความคุ้มครองสุขภาพไว้ก่อนจะดีที่สุด


ด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต
ดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้ในแบบที่ต้องการ


✅ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

✅ คุ้มครองโรคระบาด โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่

✅ อายุรับประกันสูงสุด 90ปี(1) ดูแลคุณสูงสุดถึงอายุ 99 ปี(2)

✅ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

✅ ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวันที่คุณแข็งแรง ได้รับความคุ้มครองเต็มที่ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตามที่คุณต้องการ


(1) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส

(2) สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และดี เฮลท์

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ