Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Blea A2~1

ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นทุกปี วางแผนความคุ้มครองสุขภาพ สไตล์ “คุณนาเดีย”

“เป็นคนทำงานค่อนข้างหนัก ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง สิ่งที่เป็นห่วงจึงเป็นเรื่องสุขภาพ นาเดียเลยมองหาความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม หากเจ็บป่วยก็มีความคุ้มครองสุขภาพดูแล”


สำหรับ working woman แบบคุณนาเดีย (ฤทัย สุทธิกุลพานิช) ที่ทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพหากไม่ได้วางแผนไว้ พอเจ็บป่วยขึ้นมาก็อาจกระทบเงินเก็บได้ ไหนจะค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นทุกปี คุณนาเดียจึงต้องวางแผนให้รอบคอบ และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองที่สุด


Blog N~4

เลือกความคุ้มครองสุขภาพแบบไหนให้ตัวเอง


การวางแผนสุขภาพขั้นแรกของคุณนาเดีย คือการมีความคุ้มครองสุขภาพที่ครอบคลุม คุณนาเดียจึงเลือกความคุ้มครองสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิต 


“เพราะอายุมากขึ้น โรคก็ตามมาพร้อมกับอายุ นาเดียเลยอยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในการดูแลตัวเอง จึงเลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่าย ของเมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายจะเป็นตัวช่วยแบ่งเบาภาระ ในตอนเจ็บป่วยหรือต้องเข้าโรงพยาบาล ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ลั้ลลา ได้ไปเที่ยว หรือทำกิจกรรมที่เราต้องทำ ที่สำคัญคือจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัว”


คุณนาเดียกล่าวถึงการวางแผนสุขภาพ ที่ทำให้ใช้ชีวิตได้มั่นใจ โดยเลือกความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายของเมืองไทยประกันชีวิต


Blog N~2


การวางแผนความคุ้มครองสุขภาพล่วงหน้าดียังไง


เพราะการมองเห็นความสำคัญของความคุ้มครองสุขภาพ ทำให้คุณนาเดียสามารถควบคุมและแพลนค่าใช้จ่ายได้ยามเจ็บป่วย


“การวางแผนความคุ้มครองสุขภาพ เดียคิดว่ามีความสำคัญมาก เพราะค่ารักษาพยาบาลมีโอกาสสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสิ่งที่เราสามารถคอนโทรลหรือแพลนได้ ก็คือค่าใช้จ่ายด้านความคุ้มครองสุขภาพของเรา จึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเซฟเงินไว้เท่าไหร่หากเจ็บป่วย และในอนาคตเราไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าการรักษาพยาบาลจะไปจบที่ไหน พอถึงวันนั้นเราไม่สามารถวางแผนการเงินได้เลยและอีกอย่างคือยิ่งเราซื้อความคุ้มครองสุขภาพเร็วเท่าไหร่ โดยที่ยังไม่ได้เป็นโรค ก็จะได้รับความคุ้มครองเร็วเท่านั้น หากวางแผนตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะทำให้ไม่ต้องกังวลในอนาคต สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ”


คุณนาเดียกล่าวปิดท้ายถึงการมีความคุ้มครองสุขภาพล่วงหน้า ทำให้ยามเจ็บป่วยไม่กระทบทั้งเงินเก็บตัวเอง และไม่เป็นภาระของครอบครัว ดูเรื่องราวเพิ่มเติม คลิก


วางแผนเรื่องสุขภาพด้วยความคุ้มครองสุขภาพที่ดูแลคุณเต็มที่ เพราะทั้งบทบาทเบื้องหน้า เบื้องหลัง หรือบทบาทของผู้นำครอบครัว บทบาทไหนก็ต้องดูแลและวางแผนเรื่องสุขภาพให้พร้อม เพื่อให้คุณสามารถรับผิดชอบกับบทบาทต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมั่นใจ 


ความคุ้มครองเหมาจ่ายวงเงินสูง Elite Health Plus เจ็บป่วยเลือกรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เหมาจ่ายตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี ดูแลครอบคลุมทั้งโรคร้ายแรง มะเร็ง หัวใจ ไต โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ 

✔ คุ้มครองวงเงินสูง เหมาจ่ายตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี

✔ คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ

✔ นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล

✔ คุ้มครองครบทั้ง IPD และ OPD(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 94 บาท(2)

✔ ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) รวมถึงการรักษาแบบนวัตกรรมใหม่ Immunotherapy การวินิจฉัย MRI  และการฟอกไต โดยไม่ต้องแอดมิท

✔ สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลถึงอายุ 99 ปี

✔ ซื้อความคุ้มครองเสริมพิเศษเพิ่มได้ ตรวจสุขภาพ ทำฟัน ดูแลสายตา


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️  ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต 


(1) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท
(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 34 ปี แผน 20 ล้านบาท  พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ