Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ไหว้สารทจีน2565มีอะไรควรระวังบ้าง Thumbnail1200 X600

ไหว้สารทจีนปีนี้ มีอะไรควรระวังบ้าง?

11 พฤศจิกายน 2565

5 นาที

วันสารทจีนถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ส.ค. 65 และหลายคนกำลังเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้สำหรับพิธี แต่ต้องไม่ลืมว่าสุขภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้เมืองไทยประกันชีวิตได้นำข้อควรระวังที่เราอาจมองข้าม เพื่อการไหว้บรรพบุรุษได้อย่างสุขใจในวันสารทจีนกัน


ไหว้สารทจีน2565มีอะไรควรระวังบ้าง Blog1


ระวังขนมไหว้ เพราะกินมากไปอาจไม่ดีต่อสุขภาพ


ขนมไหว้ในวันสารทจีนนี่บอกเลยว่าอร่อยยืนหนึ่ง แต่ถ้าไม่อยากสุขภาพพัง แนะนำว่าควรกินอย่างพอประมาณจะดีที่สุ


 • ขนมเข่ง 200 kcal (50 – 60 กรัม)
 • ขนมเทียน 80 kcal (30 กรัม)
 • ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 120 kcal (1 ชิ้นเล็ก)
 • ขนมปุยฝ้าย 72 kcal (1 ชิ้นกลาง)
 • ซาลาเปาหมูสับ-หมูแดง 190 kcal (1 ลูกกลาง)


ไหว้สารทจีน2565มีอะไรควรระวังบ้าง Blog2


ระวังโรคติดต่อ เพราะยังน่าเป็นห่วง


เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่มีการรวมตัวของญาติพี่น้อง แต่ด้วยในสถานะการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค การดูแลตัวเองและคนรอบตัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม


 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • เว้นระยะห่าง
 • ละเว้นการกอด หรือหอมแก้มกับผู้สูงอายุ
 • อาหารประกอบพิธีไหว้ ให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"
 • ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน
 • ระมัดระวังการจุดประทัด ธูป และการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ควรทำในพื้นที่โล่งแจ้ง
 • ห้องที่ใช้ทำพิธีไหว้ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกและควรเปิดพัดลมช่วยระบาย


เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับการไหว้ในวันสารทจีนยังคงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์และเด็ก ต้องระมัดระวังอันตรายจากการจุดประทัด เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และควันธูป อาจทำให้เกิดอันตราย ระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจได้ พร้อมเสริมความมั่นใจอีกหนึ่งชั้นด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองโรคอุบัติใหม่ โรคเก่าที่วนกลับมาใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป วงเงินเลือกได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท อายุรับสูงสุด 90 ปี* คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี* ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี


ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละ 65 บาท
เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท 
โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
☑️ โทร 1766 
☑️ ติดต่อสาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต
Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You
พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ


*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ