Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Up2 U Feb Productt Desktop   1440 X 390

ความคุ้มครองสุขภาพแบบใหม่ แบบสับ Health Up 2 U

การดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือ กินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ฯลฯ แต่สำหรับใครที่อาจหลงลืมและไม่ได้วางแผนด้านสุขภาพอาจต้องหันมาสนใจดูแลและวางแผนให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับข่าวการกลายพันธ์ของไวรัสที่ออกมาใหม่หลายสายพันธุ์ หลายคอลเลคชั่นจนน่าวิตก ยิ่งเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องหันมาดูแลตัวเองและเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ


Up2 U Feb 600 X600

ความคุ้มครองสุขภาพแบบใหม่ แบบสับ Health Up 2 U


ประกันสุขภาพเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความอุ่นใจ หากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา และจะดีแค่ไหนหากเราสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสุขภาพได้ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด วันนี้เมืองไทยประกันชีวิตขอแนะนำที่สุดของประกันสุขภาพที่ให้คุณเลือกได้ตามใจกับโครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U ความคุ้มครองสุขภาพที่ให้คุณเลือกได้ตามใจ จะคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริงครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและผ่าตัดด้วยการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมสูงสุด 500,000 บาท (1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หรือ ความคุ้มครองแบบแยกค่าใช้จ่ายกับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)


ไม่ว่าไลฟ์สไตล์แบบไหน จะป่วยเล็กหรือป่วยใหญ่ ก็เลือกความคุ้มครองสุขภาพได้ตามใจ ตามใจขนาดไหนมาดูกันเลย!


Up2 U Feb Article   600 X 600 1

โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ


หากคุณคือจอมยุทธ์ในวงการฟรีแลนซ์ ที่ยังไม่มีสวัสดิการแล้วเกรงว่าหากวันหนึ่งชีวิตเล่นตลกจนเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว เงินเก็บที่มีอันน้อยนิดยิ่งกว่าเงินทอนอาจไม่เพียงพอหรือทำให้เงินเก็บที่มีมาทั้งชีวิตหายไปแล้วละก็ วันนี้เรามีผู้ช่วยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลและเพิ่มความอุ่นใจให้คุณหากต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับเชิญ โครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ ความคุ้มครองสุขภาพที่ให้คุณเลือกความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริงครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและผ่าตัดด้วยการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมสูงสุด 500,000 บาท (1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานจ่ายตามจริง เป็นฟรีแลนซ์ให้อุ่นใจ เลือกแผนนี้ไว้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยกับโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาใจ


Up2 U Feb Article   600 X 600 2

โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์


หากคุณคือดาวและเดือนในวงการมนุษย์เงินเดือน ที่ยังไม่มีสวัสดิการหรือมีอยู่แล้วแต่เกรงว่าหากวันหนึ่งเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา แล้วสวัสดิการที่มีจะพอไหม? เงินเก็บที่ออมไว้มาทั้งชีวิตจะกระทบรึเปล่า? วันนี้เรามีผู้ช่วยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลและเพิ่มความอุ่นใจในยามที่เจ็บป่วย กับโครงการเมืองไทยสุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ ความคุ้มครองสุขภาพที่ให้คุณเลือกได้ตามใจ เพิ่มความคุ้มครองสุขภาพจากสวัสดิการที่มีอยู่แบบเหมาจ่ายตามจริงครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยและผ่าตัดด้วยการเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน ทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรงและโรคทั่วไป รวมสูงสุด 5,000,000 บาท (2) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง คลายกังวลเรื่องสวัสดิการไม่พอ อุ่นใจป่วยแค่ไหนก็พร้อมรับมือกับความคุ้มครองสุขภาพที่เลือกได้ตามใจกับโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์


Up2 U Feb Article   600 X 600 4

โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U พลัสค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จะจอมยุทธ์ในวงการฟรีแลนซ์ หรือดาวและเดือนแห่งวงการมนุษย์เงินเดือน หากสวัสดิการสุขภาพที่มีอยู่ คุ้มครองได้แค่การรักษากรณีผู้ป่วยในแล้วละก็ วันนี้ โครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U ให้คุณเลือกเพิ่มความคุ้มครองได้ตามใจด้วย การพลัสค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง หรือ 60,000 บาทต่อปี (3) คลายกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก อุ่นใจจะป่วยเล็กหรืออุบัติเหตุจิ๊บๆ ก็พร้อมรับมือกับความคุ้มครองสุขภาพที่เลือกได้ตามใจกับโครงการเมืองไทย สุขภาพ Up 2 U


  • กรณีเลือก Health Up 2 U เหมาๆ เบาใจ แผน 2
  • กรณีเลือก Health Up 2 U เหมาๆ เบาตังค์ แผน 2-3
  • กรณีเลือก Health Up 2 U เหมาจ่ายโดยเลือกเพิ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แผน OPD 2,000


•การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ