Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

คำถามยอดฮิต เรื่องของประกันชีวิตและสุขภาพ

หลายคนที่วางแผนทำประกันชีวิตและสุขภาพ เพื่อเตรียมพร้อมและหาตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพในอนาคต อาจยังมองหาแบบประกันชีวิตและสุขภาพที่ยังไม่ตอบโจทย์ เพราะปัจจุบันมีรูปแบบประกันหลากหลายจนไม่รู้จะเลือกซื้อแบบไหน อยากรู้ความแตกต่างแบบรวบยอดไปเลยไม่ต้องหาคำตอบหลายที่ เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้รวบรวมคำถามยอดฮิตมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัย


ประกันชีวิตและสุขภาพซื้อแบบไหนดี?


1. ประกันชีวิตและสุขภาพซื้อแบบไหนดี?


โดยภาพรวมแล้ว เราสามารถแบ่งประชีวิตและสุขภาพออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ

1) ประกันชีวิตและสุขภาพแบบทั่วไป

มีข้อสังเกตง่ายๆ อยู่ที่การแยกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางความคุ้มครองที่กำหนด ถ้ามีค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด หรือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เกินจากความคุ้มครอง เราต้องจ่ายส่วนต่างนั้นด้วยตัวเอง

2) ประกันชีวิตและสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จะถูกคิดรวมมาให้ อยู่ในวงเงินตามแผนประกันที่เราเลือกทำ ไม่แยกเป็นครั้ง ในหนึ่งปีจะรักษากี่ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวงเงิน และเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ การจะเลือกประกันชีวิตและสุขภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการนั้น ผู้ซื้อยังสามารถพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับ โรคที่รับประกัน หรือการดูแลที่เฉพาะเจาะจงโรคควบคู่ไปด้วย ก็จะทำให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงใจเช่นกัน2. ใครควรซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ?

ทุกคนที่ต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพ สามารถซื้อประกันชีวิตและสุขภาพได้ โดยไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนของเมืองไทยประกันชีวิต หรือ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง


3. ลูกยังเล็กแต่อยากทำประกันสุขภาพให้ลูก อันไหนบริการดีเคลมง่ายบ้าง

ขอแนะนำเป็น สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ ที่สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน ถึง 70 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 5,000,000 บาท/ปี ไม่ว่าจะนอนหรือไม่นอนโรงพยาบาลคำถามยอดฮิต ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ


4. สนใจซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่แบบไหนที่คุ้มครองยาว

เมืองไทยประกันชีวิตได้ออกแบบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม สูงสุด 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไปรักษาต่างประเทศ


5. อยากทำประกันสุขภาพ+ประกันอุบัติเหตุ อยากได้แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ชอบความยุ่งยาก

ขอแนะนำแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ พกบัตร Health care และโชว์เมื่อต้องนอนรักษาเพื่อรับบริการจากโรงพยาบาลคู่สัญญา ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากค่ารักษาเกินจากวงเงินที่ซื้อไว้ก็จ่ายเพิ่มแค่ส่วนต่างได้


6. อยากทำประกันสุขภาพแบบครอบคลุมทุกโรคมีแบบไหนที่ทำได้?

โดยปกติประกันสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาเกือบทุกโรคอยู่แล้ว ยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน หรือโรคร้ายแรงซึ่งต้องทำเพิ่มเติม จึงขอแนะนำเป็นสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ สมัครได้ถึงอายุ 80 ปี และคุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปี ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม สูงสุด 20 – 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไปรักษาต่างประเทศ โดยความคุ้มครองตามพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือกคำถามยอดฮิต ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ


7. เหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่ายต่างกันยังไง แบบไหนดีกว่ากัน เบี้ยประกันต่างกันไหม

  • แบบเหมาจ่าย 

จะเข้าใจง่าย และครอบคลุมค่ารักษาแบบเหมารวมทุกรายการ เพียงแค่จำว่าวงเงินคุ้มครองทั้งหมดคือเท่าไหร่ และใช้ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง ซึ่งค่าเบี้ยประกันแบบนี้จะแพงกว่าแบกแยกค่าใช้จ่าย

  • แบบแยกค่าใช้จ่าย

หากคุณมีงบไม่มากนักและมีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพบางตัวอยู่แล้ว อาจเลือกแบบแยกค่าใช้จ่ายแทนเพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่า แต่ความคุ้มครองจะแยกวงเงินค่าใช้จ่ายตามรายการการรักษา เช่น ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่ไม่ตรงกับที่ประกันระบุ


8. สนใจทำประกันให้แฟน แต่แฟนเคยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น กินยากับกายภาพหายมานานแล้ว ทำประกันสุขภาพจะคุ้มครองโรคนี้ด้วยไหม

สำหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาจนหายแล้ว สามารถลองยื่นเรื่องสมัครประกัน โดยแถลงประวัติการรักษาให้ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทฯ อาจขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท


9. มีสวัสดิการบริษัทอยู่แล้ว ต้องซื้อประกันสุขภาพอีกหรือไม่

หากอยากได้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว เมืองไทยประกันชีวิตมีประกันสุขภาพที่ช่วย Top up สวัสดิการเดิม เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล จะค่าห้อง หรือค่ารักษาพยาบาล ก็เพิ่มได้ ที่สำคัญเบี้ยไม่แพง ตัดสินใจซื้อได้สบายๆ อุ่นใจเมื่อต้องนอนโรงพยาบาลก็เลือกห้องพักที่พอใจได้สบายๆ


หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • วงเงินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ