Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

วิธีระบายอากาศในบ้าน Thumbnail1200 X600

วิธีระบายอากาศในบ้าน ลดการสะสมของเชื้อโรค

27 กรกฎาคม 2565

5 นาที

เชื้อโรคมีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัด หรือโรคอุบัติใหม่ แต่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ นอกเหนือจากการปฎิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามก็คือการดูแลสุขอนามัยภายในบ้าน โดยเฉพาะการระบายอากาศให้สามารถหมุนเวียนและถ่ายเทได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน ห้อง หรืออาคารที่อยู่อาศัยก็ตาม ซึ่งวันนี้เรามีวิธีการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคมาแนะนำกัน


วิธีระบายอากาศในบ้าน Blog1


ระบายอากาศ ด้วยวิธีธรรมชาติ


เป็นทางเลือกที่เหมาะกับทุกบ้าน เพราะนอกจากจะมีลมธรรมชาติพัดผ่านเข้ามาในบ้านได้อย่างอิสระตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งลมเหล่านี้ยังนำพาความร้อน ความชื้น และเชื้อโรคออกจากตัวบ้านได้ดีอีกด้วย โดยวิธีระบายอากาศด้วยลมธรรมชาติมีขั้นตอนง่าย ๆ ได้ดังนี้


 • ปล่อยให้อากาศหมุนเวียนผ่าน ประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 2 ด้านของห้อง เพื่อให้มีช่องทางที่ลมนั้นสามารถเดินทางเข้าและออกได้สะดวก ซึ่งจะส่งผลให้มีการกระจายอากาศได้ทั่วและครอบคลุมทุกพื้นที่ตามส่วนต่าง ๆ ของห้อง หรือบ้าน
 • เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังใช้งานอย่างน้อย 15 นาที เป็นประจำเพื่อให้อากาศจากภายนอกหมุนเวียนเข้าสู่ภายในบ้าน หรือห้อง ก่อนที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศ แต่ทั้งนี้อาจต้องคำนึงถึง สภาพอากาศภายนอกในเวลานั้น ๆ ด้วย


ข้อควรระวัง : หากเปิดหน้าต่างบานใกล้ ๆ กัน จะไม่ช่วยให้การระบายอากาศภายในห้องทำได้ดีเท่าที่ควร


🔖 กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/64)

🔖 Goodlifeupdate (ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/64)

🔖 สสส. (ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/65)


วิธีระบายอากาศในบ้าน Blog2


ระบายอากาศ ด้วยเครื่องระบายอากาศ


การใช้เครื่องระบายอากาศ เช่นพัดลมระบายอากาศ เหมาะสำหรับห้อง อาคาร ที่มีอากาศปิด ไม่มีหน้าต่างหรือประตูที่สามารถให้ลมผ่านเข้ามาและออกได้โดยอิสระ ซึ่งจะมีวิธีการระบายอากาศได้ดังนี้


 • เปิดเครื่องระบายอากาศก่อนและหลังใช้งานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • เปิดประตูและใช้พัดลมช่วยระบายอากาศออกนอกห้อง
 • เลี่ยงระบบปรับอากาศที่นำอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่จะมีการฆ่าเชื้อก่อน
 • บริเวณมุมอับ ควรเปิดพัดลมเพื่อช่วยให้อากาศกระจายตัว
 • ควรระบายอากาศออกไปบริเวณที่ไม่มีผู้คนอยู่
 • ห้องน้ำให้ใช้พัดลมดูดอากาศและเปิดใช้งานตลอดเวลา รวมถึงปิดฝาชักโครกทุกครั้งหลังการใช้งาน


ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้พัดลมเป่าเข้ามาในห้อง เพราะจะทำให้อากาศไม่ระบายและเชื้อโรคตกค้าง นอกจากนี้ไม่ควรบังคับทิศทางลมไปยังบุคคลใด บุคคลหนึ่ง


🔖 กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/64)

🔖 Goodlifeupdate (ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/64)

🔖 สสส. (ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/65)การระบายอากาศภายในบ้าน อาคาร หรือห้อง ถือเป็นอีกเคล็ดลับสุขภาพที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตและหายใจได้อย่างสดชื่น เพราะเราไม่รู้ว่าในอากาศนั้นจะมีเชื้อโรคชนิดไหนปนเปื้อน และพร้อมจู่โจมเข้าสู่ร่างกายของเรา นอกจากนี้อย่าลืมหมั่นทำความสะอาดภายในห้องควบคู่กันไปด้วย และเสริมความมั่นใจอีกหนึ่งชั้นด้วยประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต คุ้มครองโรคอุบัติใหม่ โรคเก่าที่วนกลับมาใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป วงเงินเลือกได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท อายุรับสูงสุด 90 ปี *คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี *ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี


ตัวอย่างค่าเบี้ย เพศหญิงอายุ 35 ปี วันละ 65 บาท
เลือกความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท 
โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
☑️ โทร 1766 
☑️ ติดต่อสาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต
Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You
พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ


*เฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส หรือแบบ ดี เฮลท์ พลัส

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย  
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ