Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

50 Plus Herobanner 750x892 Th

แข็งแรงแค่ไหนก็เจ็บป่วยได้ และไม่ต้องเป็นภาระใคร


    ใน ช่วงวัย 50+เพราะสิ่งที่ชอบยังไงก็ชอบ เข้าสู่ช่วงวัย 50+ ก็ยังสนุกกับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ แต่แข็งแรงแค่ไหนก็ป่วยได้

เต็มที่กับชีวิตในแบบที่เป็น…เลือกความคุ้มครองที่ใช่สำหรับตัวเอง เลือก Elite Health Plus
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย อายุ 50 ปีขึ้นไป คุ้มครองวงเงินสูง เจ็บป่วยเลือกรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น การรักษาโรคมะเร็ง ทั้งแบบเคมีบำบัดและแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง​ (Targeted Therapy) และแบบ Immunotherapy การวินิจฉัย MRI, CT Scan และการฟอกไต โดยไม่ต้องแอดมิต


ให้เราแนะนำเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลไว้เลย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เพื่อไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ต้องดูแลสุขภาพให้พร้อม


  เพราะสิ่งที่ชอบยังไงก็ชอบ เข้าสู่ช่วงวัย 50+ ก็ยังสนุกกับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ แต่แข็งแรงแค่ไหนก็ป่วยได้ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญและต้องดูแลคือ เรื่องสุขภาพบทบาทในชีวิตที่แตกต่าง เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ


 ในวัย 50+ กับบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของงาน การเป็นผู้นำของครอบครัวอีกทั้งในเรื่องส่วนตัวก็ยังเต็มที่กับการใช้ชีวิตและกีฬาที่ชื่นชอบ เพื่อดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอ แต่แม้ดูแลตัวเองดีแค่ไหน ก็อาจจะเจ็บป่วยได้ จึงเลือกวางแผนสุขภาพด้วย ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ 50+ เลือก Elite Health Plus


 ช่วงวัย 50+ สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ขอแนะนำ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย อายุ 50 ปีขึ้นไป ความคุ้มครองสุขภาพ Elite Health Plus สมัครได้ถึงอายุ 90 ปี ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี

  เต็มที่ได้ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงเหมาจ่ายค่าห้อง ค่ารักษา ตามจริง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี ไม่ว่าเจ็บป่วย โรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคร้ายแรง โรคทั่วไป หรือโรคอุบัติใหม่

  ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย การรักษามะเร็งต่าง ๆ อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ ฯลฯ สามารถเลือกรักษาได้ทั้งแบบเคมีบำบัด และแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง​ (Targeted Therapy) และแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy), การวินิจฉัย MRI , CT Scan และการฟอกไต โดยไม่ต้องแอดมิต

  อีกทั้งยังเลือกพื้นที่การรักษาได้ทั่วโลก* พร้อมเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ ทั้งตรวจสุขภาพประจำปี รักษาทางทันตกรรม และดูแลสายตา

* กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

- สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยแบบ อีลิท เฮทล์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย