อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของรวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
งวดสินยั่งยืนสินเพิ่มทรัพย์สินทวีคูณ / Beyond Plus
มี.ค. 25670.72%0.64%0.53%
ย้อนหลัง 3 เดือน2.33%2.12%1.85%
ย้อนหลัง 6 เดือน5.67%5.11%4.61%
ย้อนหลัง 1 ปี3.03%2.32%1.61%
ย้อนหลัง 3 ปี5.202.32%4.56%
ย้อนหลัง 5 ปี17.38%18.44%19.88%
ตั้งแต่เปิดขาย*102.51%118.67%135.49%

*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน*
ประจำเดือนสินยั่งยืนสินเพิ่มทรัพย์สินทวีคูณ / Beyond Plus
มี.ค. 25670.53%0.64%0.72%
ก.พ. 25670.84%0.88%0.92%
ม.ค. 25670.93%0.59%0.21%
ธ.ค. 25661.61%1.83%2.02%
พ.ย. 25661.90%1.98%2.03%
ต.ค. 2566-0.27%-0.88%-1.33%
ก.ย. 2566-2.06%-2.44%-2.80%
ส.ค. 2566-0.33%0.13%0.50%
ก.ค. 25660.35%0.45%0.49%
มิ.ย. 2566-0.03%-0.20%-0.36%
พ.ค. 2566-0.02%-0.10%-0.18%
เม.ย. 2566-0.41%-0.49%-0.52%
มี.ค. 25661.37%1.10%0.82%
ก.พ. 25660.00%-0.02%-0.12%
ม.ค. 25661.14%1.21%1.10%
ธ.ค. 25651.59%1.73%1.70%
พ.ย. 25652.79%2.79%2.75%
ต.ค. 25650.32%0.51%0.65%
ก.ย. 2565-3.40%-3.73%-3.93%
ส.ค. 25650.34%0.50%0.60%
ก.ค. 25652.65%2.39%2.01%
มิ.ย. 2565-1.18%-1.49%-1.71%
พ.ค. 25651.52%1.25%1.07%
เม.ย. 2565-2.77%-2.41%-1.81%
มี.ค. 2565-1.87%-1.55%-0.93%
ก.พ. 2565-0.03%-0.05%-0.07%
ม.ค. 2565-0.86%-0.94%-0.90%
ธ.ค. 2564-0.13%0.25%0.64%
พ.ย. 25640.80%0.36%-0.08%
ต.ค. 2564-0.97%-0.71%-0.35%
ก.ย. 2564-1.71%-1.86%-1.87%
ส.ค. 25640.15%0.65%1.09%
ก.ค. 25641.56%1.15%0.67%
มิ.ย. 25640.59%0.59%0.55%
พ.ค. 25640.24%0.36%0.43%
เม.ย. 25641.12%0.98%0.79%
มี.ค. 2564-1.17%-0.62%0.01%
ก.พ. 2564-2.16%-1.37%-0.53%
ม.ค. 2564-0.02%0.27%0.55%
ธ.ค. 25631.09%1.15%1.21%
พ.ย. 25630.56%1.44%2.20%
ต.ค. 25630.21%0.01%-0.17%
ก.ย. 25630.79%0.40%0.04%
ส.ค. 2563-0.85%-0.80%-0.67%
ก.ค. 25630.04%0.15%0.26%
มิ.ย. 25630.15%0.19%0.16%
พ.ค. 25630.07%0.42%0.67%
เม.ย. 25631.38%2.37%3.15%
มี.ค. 2563-1.95%-2.73%-3.19%
ก.พ. 25631.23%0.50%-0.18%
ม.ค. 25631.06%0.78%0.49%
ธ.ค. 25620.74%0.69%0.64%
พ.ย. 2562-0.09%-0.12%-0.15%
ต.ค. 2562-0.09%-0.04%0.00%
ก.ย. 25620.04%-0.06%-0.14%
ส.ค. 25624.10%4.08%4.02%
ก.ค. 25622.42%2.38%2.31%
มิ.ย. 25621.94%2.25%2.57%
พ.ค. 25620.83%0.63%0.42%
เม.ย. 2562-0.02%0.13%0.28%
มี.ค. 25620.77%0.76%0.77%
ก.พ. 25620.02%0.06%0.09%
ม.ค. 25620.42%0.76%1.02%
ธ.ค. 25610.79%0.43%0.13%
พ.ย. 25610.98%0.82%0.69%
ต.ค. 2561-0.19%-0.51%-0.78%
ก.ย. 2561-0.10%0.11%0.27%
ส.ค. 25610.12%0.14%0.22%
ก.ค. 25610.52%0.91%1.28%
มิ.ย. 25610.32%-0.13%-0.55%
พ.ค. 2561-0.87%-1.03%-1.18%
เม.ย. 25610.23%0.35%0.45%
มี.ค. 2561-0.04%-0.27%-0.52%
ก.พ. 2561-0.38%-0.33%-0.25%
ม.ค. 25610.60%0.68%0.72%
ธ.ค. 25600.43%0.66%0.95%
พ.ย. 2560-0.08%-0.26%-0.47%
ต.ค. 25600.16%0.63%1.11%
ก.ย. 25600.37%0.61%0.78%
ส.ค. 25600.80%0.85%0.94%
ก.ค. 25600.59%0.53%0.50%
มิ.ย. 25600.96%1.07%1.12%
พ.ค. 25600.50%0.52%0.51%
เม.ย. 25600.09%0.05%0.08%
มี.ค. 25600.23%0.44%0.51%
ก.พ. 25600.50%0.39%0.27%
ม.ค. 25600.01%-0.01%-0.01%
ธ.ค. 2559-0.79%-0.56%-0.41%
พ.ย. 2559-2.60%-2.43%-2.21%
ต.ค. 2559-0.29%-0.12%0.00%
ก.ย. 25590.47%0.25%-0.06%
ส.ค. 2559-0.73%-0.60%-0.43%
ก.ค. 25590.39%0.65%1.12%
มิ.ย. 25591.19%1.45%1.29%
พ.ค. 2559-2.44%-2.45%-2.22%
เม.ย. 25590.17%0.12%0.07%
มี.ค. 25592.76%3.10%3.21%
ก.พ. 25591.45%1.54%1.67%
ม.ค. 25591.33%1.29%1.22%
ธ.ค. 25580.85%0.71%0.53%
พ.ย. 25580.16%0.08%-0.05%
ต.ค. 25580.74%0.97%1.19%
ก.ย. 25580.43%0.29%0.16%
ส.ค. 25580.30%0.02%-0.29%
ก.ค. 25580.80%0.59%0.29%
มิ.ย. 2558-0.63%-0.53%-0.43%
พ.ค. 2558-1.22%-1.32%-1.37%
เม.ย. 25581.13%1.18%1.20%
มี.ค. 25580.78%0.36%-0.06%
ก.พ. 2558-0.32%-0.37%-0.35%
ม.ค. 25581.32%1.65%1.92%
ธ.ค. 25570.58%0.10%-0.37%
พ.ย. 25571.52%1.54%1.57%
ต.ค. 25571.19%1.11%1.00%
ก.ย. 25570.64%0.67%0.75%
ส.ค. 25570.45%0.82%1.19%
ก.ค. 25570.94%1.03%1.06%
มิ.ย. 2557-0.14%0.10%0.31%
พ.ค. 25570.13%0.12%0.13%
เม.ย. 25570.70%0.97%1.18%
มี.ค. 25570.41%0.61%0.84%
ก.พ. 25571.19%1.43%1.67%
ม.ค. 25570.34%0.17%-0.07%
ธ.ค. 25560.70%0.19%-0.33%
พ.ย. 25560.01%-0.40%-0.93%
ต.ค. 25560.59%0.86%1.15%
ก.ย. 25561.52%1.97%2.38%
ส.ค. 2556-0.82%-1.53%-2.14%
ก.ค. 2556-0.47%-0.85%-1.23%
มิ.ย. 2556-1.20%-1.69%-2.09%
พ.ค. 2556-0.24%-0.53%-0.82%
เม.ย. 25561.15%1.31%1.53%
มี.ค. 25560.49%0.69%0.87%
ก.พ. 25560.59%1.21%1.83%
ม.ค. 2556-0.32%0.14%0.68%
ธ.ค. 25550.30%0.69%1.08%
พ.ย. 2555-0.36%-0.25%0.02%
ต.ค. 25551.27%1.27%1.12%
ก.ย. 2555-0.49%-0.11%0.29%
ส.ค. 2555-0.13%-0.06%-0.01%
ก.ค. 25551.49%1.66%1.82%
มิ.ย. 25551.13%1.47%1.77%
พ.ค. 25550.62%0.14%-0.38%
เม.ย. 25550.22%0.62%1.01%
มี.ค. 2555-0.86%-0.79%-0.65%
ก.พ. 2555-1.07%-0.53%-0.01%
ม.ค. 25550.70%1.06%1.42%
ธ.ค. 25540.51%0.75%0.99%
พ.ย. 25540.18%0.26%0.36%
ต.ค. 25541.98%2.38%2.77%
ก.ย. 2554-0.82%-1.56%-2.29%
ส.ค. 25542.39%1.92%1.37%
ก.ค. 2554-0.31%0.37%1.10%
มิ.ย. 2554-0.34%-0.65%-0.98%
พ.ค. 25540.10%-0.30%-0.75%
เม.ย. 25540.47%0.98%1.52%
มี.ค. 25540.59%1.20%1.76%
ก.พ. 25540.05%0.28%0.54%
ม.ค. 2554-0.08%-0.91%-1.77%
ธ.ค. 2553-0.90%-0.62%-0.28%
พ.ย. 2553-1.04%-0.49%0.09%
ต.ค. 2553-0.46%-0.53%-0.54%
ก.ย. 25530.56%1.24%1.90%
ส.ค. 25531.56%2.27%2.98%
ก.ค. 2553-0.23%0.35%0.94%
มิ.ย. 25530.55%0.96%1.36%
พ.ค. 25530.75%0.41%0.19%
เม.ย. 25531.61%1.26%0.99%
มี.ค. 25530.06%0.89%1.64%
ก.พ. 25530.34%0.57%0.83%
ม.ค. 25531.38%0.87%0.41%
ธ.ค. 25520.30%0.84%1.38%
พ.ย. 25520.85%0.85%0.85%
ต.ค. 2552-0.77%-1.12%-1.49%
ก.ย. 2552-0.50%0.52%1.42%
ส.ค. 2552-0.09%0.04%0.18%
ก.ค. 25520.75%0.86%1.00%
มิ.ย. 25520.49%1.12%1.78%
พ.ค. 2552-3.40%-2.42%-1.53%
เม.ย. 25522.06%2.66%3.34%
มี.ค. 25521.51%1.43%1.44%
ก.พ. 2552-1.05%-1.05%-1.15%
ม.ค. 2552-3.07%-3.09%-3.31%
ธ.ค. 25515.94%6.13%6.58%
พ.ย. 25510.77%0.65%0.56%
ต.ค. 25512.81%0.83%-1.12%
ก.ย. 25510.42%-0.68%-1.76%
ส.ค. 25512.85%2.98%3.24%
ก.ค. 25513.63%2.31%1.18%
มิ.ย. 2551-2.92%-3.48%-4.21%
พ.ค. 2551-1.61%-1.14%-0.76%
เม.ย. 2551-1.12%-0.78%-0.52%
มี.ค. 25510.14%-0.12%-0.38%
ก.พ. 2551-1.17%-0.32%0.37%
ม.ค. 25514.13%2.90%1.96%
ธ.ค. 25501.29%1.39%1.55%
พ.ย. 2550-1.04%-1.44%-1.91%
ต.ค. 2550-0.33%0.49%1.25%
ก.ย. 25500.42%0.70%0.95%
ส.ค. 25500.03%-0.38%-0.75%
ก.ค. 2550-0.13%0.77%1.57%
มิ.ย. 2550-2.21%-1.66%-1.20%
พ.ค. 25500.39%0.82%1.26%
เม.ย. 25502.25%2.40%2.61%
มี.ค. 25501.47%1.39%1.34%
ก.พ. 25501.55%1.68%1.86%
ม.ค. 25502.55%2.20%1.94%
ธ.ค. 2549-1.46%-1.98%-2.51%
พ.ย. 25491.65%1.75%1.86%
ต.ค. 25490.46%0.73%1.00%
ก.ย. 25491.06%1.08%1.08%
ส.ค. 25491.14%1.11%1.09%
ก.ค. 25491.00%1.06%1.14%
มิ.ย. 2549-0.39%-0.69%-0.94%
พ.ค. 25490.67%0.00%-0.65%
เม.ย. 25490.48%0.59%0.72%
มี.ค. 2549-0.70%-0.60%-0.61%
ก.พ. 25490.97%0.91%0.84%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6

หมายเหตุ : หยุดการขาย