อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของเมืองไทยยูแอล 1 Beyond Savings
งวด สินเพิ่มทรัพย์ Beyond Savings 1 สินทวีคูณ Beyond Savings 2
มี.ค. 2567 0.32% 0.47%
ย้อนหลัง 3 เดือน 0.75% 0.84%
ย้อนหลัง 6 เดือน 1.36% 1.32%
ย้อนหลัง 1 ปี 2.35% 1.80%
ย้อนหลัง 3 ปี 9.01% 9.20%
ย้อนหลัง 5 ปี 16.31% 17.52%
ตั้งแต่เปิดขาย* 25.23% 25.62%

*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของเมืองไทยยูแอล 1 Beyond Savings
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน*
เดือนสินเพิ่มทรัพย์ Beyond Savings 1สินทวีคูณ Beyond Savings 2
มี.ค. 25670.32%0.47%
ก.พ. 25670.36%0.50%
ม.ค. 25670.07%-0.14%
ธ.ค. 25660.43%0.65%
พ.ย. 25660.34%0.45%
ต.ค. 2566-0.17%-0.62%
ก.ย. 2566-0.24%-0.69%
ส.ค. 25660.28%0.29%
ก.ค. 25660.48%0.73%
มิ.ย. 25660.26%0.25%
พ.ค. 25660.24%0.22%
เม.ย. 2566-0.04%-0.32%
มี.ค. 25660.21%0.23%
ก.พ. 25660.04%-0.13%
ม.ค. 25660.36%0.48%
ธ.ค. 25650.25%0.27%
พ.ย. 25650.40%0.57%
ต.ค. 25650.42%0.61%
ก.ย. 2565-0.13%-0.50%
ส.ค. 25650.55%0.82%
ก.ค. 25650.28%0.36%
มิ.ย. 2565-0.18%-0.64%
พ.ค. 25650.34%0.44%
เม.ย. 25650.09%-0.06%
มี.ค. 25650.31%0.46%
ก.พ. 25650.32%0.44%
ม.ค. 25650.17%0.08%
ธ.ค. 25640.65%1.08%
พ.ย. 25640.02%-0.24%
ต.ค. 25640.44%0.67%
ก.ย. 25640.07%-0.10%
ส.ค. 25640.81%1.39%
ก.ค. 2564-0.03%-0.32%
มิ.ย. 25640.27%0.30%
พ.ค. 25640.41%0.60%
เม.ย. 25640.25%0.27%
มี.ค. 25640.58%0.96%
ก.พ. 25640.50%0.79%
ม.ค. 25640.25%0.25%
ธ.ค. 25630.29%0.35%
พ.ย. 25631.19%2.19%
ต.ค. 2563-0.02%-0.30%
ก.ย. 2563-0.13%-0.50%
ส.ค. 25630.25%0.24%
ก.ค. 25630.20%0.14%
มิ.ย. 25630.24%0.22%
พ.ค. 25630.42%0.62%
เม.ย. 25630.85%1.50%
มี.ค. 2563-0.54%-1.28%
ก.พ. 2563-0.26%-0.74%
ม.ค. 25630.12%-0.02%
ธ.ค. 25620.27%0.29%
พ.ย. 25620.27%0.32%
ต.ค. 25620.22%0.18%
ก.ย. 25620.28%0.34%
ส.ค. 25620.55%0.87%
ก.ค. 25620.32%0.37%
มิ.ย. 25620.38%0.53%
พ.ค. 2562-0.02%-0.30%
เม.ย. 25620.31%0.37%
มี.ค. 25620.23%0.29%
ก.พ. 25620.35%0.51%
ม.ค. 25620.37%0.46%
ธ.ค. 25610.22%-0.62%
พ.ย. 25610.22%0.27%
ต.ค. 25610.22%-0.51%
ก.ย. 25610.22%0.33%
ส.ค. 25610.22%0.55%
ก.ค. 25610.22%1.13%
มิ.ย. 25610.22%-1.13%
พ.ค. 25610.22%0.30%
เม.ย. 25610.22%0.05%
มี.ค. 25610.22%-0.14%
ก.พ. 25610.22%-0.35%
ม.ค. 25610.22%0.44%
ธ.ค. 25600.22%0.28%
พ.ย. 25600.22%-0.21%
ต.ค. 25600.22%1.03%
ก.ย. 25600.22%1.14%
ส.ค. 25600.22%0.82%
ก.ค. 25600.22%0.14%
มิ.ย. 25600.22%0.45%
พ.ค. 25600.22%0.69%
เม.ย. 25600.22%0.09%
มี.ค. 25600.22%0.58%
ก.พ. 25600.22%0.14%
ม.ค. 25600.22%0.14%
ธ.ค. 25590.22%
พ.ย. 25590.22%
ต.ค. 25590.22%
ก.ย. 25590.22%
ส.ค. 25590.22%
ก.ค. 25590.05%
* ผลตอบแทน Beyond savings 1 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ถึง 29 มีนาคม 2567
** ผลตอบแทน Beyond savings 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึง 29 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: 
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย 
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต 
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6

 

หมายเหตุ : หยุดการขาย