Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Asanee&wason Point 800x500
undefined

undefined

undefined

วิธีการรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

undefined

Detail Th


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

หลากหลายอารมณ์ มากมายความรู้สึก ที่พี่น้องคู่นี้อยากบอกให้คุณรู้ อัสนีและวสันต์ คอนเสิร์ต ฉันเคยบอกกับเธอหรือยัง

สถานที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
ระยะเวลาการแลกคะแนน วันที่ 3 มีนาคม 2567– 19 เมษายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม
รอบการแสดง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
คะแนนสะสม 1. ใช้คะแนนสะสม 650 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง (บัตรราคา 4,500 บาท) จำนวน 20 ที่นั่ง (สิทธิ์เต็มแล้ว)
                 2. ใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน ต่อ 1 ที่นั่ง (บัตรราคา 3,000 บาท) จำนวน 20 ที่นั่ง (สิทธิ์เต็มแล้ว)

การรับบัตรคอนเสิร์ต
สมาชิกเมืองไทย สไมล์คลับ ที่ได้แลกคะแนนสะสมแล้ว สามารถรับบัตรคอนเสิร์ต ได้ ณ บู้ธเมืองไทยประกันชีวิต อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ในวันที่มีรอบทำการแสดงที่แลกคะแนนสะสม เวลา 14.00 – 18.00 น.
กรณีมารับด้วยตนเอง : ให้แสดงบัตรสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับหรือบัตรผู้เอาประกันหรือบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบชื่อผู้มารับบัตร
กรณีโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับบัตรแทน : ให้แสดงสำเนาบัตรสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ หรือ สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ(ถมดำศาสนา) เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)...........จำนวน.....ที่นั่ง"


Redemption Channel Th

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่านทาง MTL Click Application หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4
MTL Click Application ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่ 


Redemption Location Th

อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี