Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Mtl Logo Product Card 715x388 (2)
undefined

undefined

undefined

วิธีการรับสิทธิ์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

undefined

Detail Th


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

สถานที่  : ณ ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.9
จำนวนสิทธิ์/ โครงการ : 10 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
วันจัดกิจกรรม :  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

คะแนนสะสม
1. fun run 5 km /5 สิทธิ์ ใช้คะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์
2. Mini marathon 10 km /10 สิทธิ์ ใช้คะแนนสะสม 20 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์
3. half marathon 21.1 km /5 สิทธิ์ ใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์

ระยะเวลาการแลกคะแนน วันที่ 5 – 30 เมษายน 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567
- fun run 5 km ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
- mini marathon 10 km ปล่อยตัวเวลา 05.50 น.
- half marathon 21.1 km ปล่อยตัวเวลา 05.15 น.

Redemption Channel Th

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม smile point ผ่านทาง call center 1766 กด 4 กด 2

Redemption Location Th

ณ ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.9