Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Mtl Logo Mobile 750x780
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 30

วันที่จัดกิจกรรม

29 - 30 มิถุนายน 2567

วิธีการรับสิทธิ์

Call Center โทร. 1766

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

Smile CardPrestige CardBeyond Prestige CardThe Ultimate Card

เมืองไทยไตรกีฬา 2024 @ ห้วยไม้เต็ง

Detail Th


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับสิทธิ์ เมืองไทยไตรกีฬา 2024 @ ห้วยไม้เต็ง
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำ ห้วยไม้เต็ง จ.ราชบุรี
จำนวนสิทธิ์/ โครงการ : 10 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ
วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
คะแนนสะสม
1.ประเภท ไตรกีฬาเยาวชน
จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
ใช้คะแนนสะสม 20 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์
2. ประเภท ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน, ไตรกีฬา สปรินท์, ทวิกีฬา
จัดกิจกรรมวันอาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567
ใช้คะแนนสะสม 30 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์
3. ประเภท ไตรกีฬา ระยะมาตราฐาน (ประเภท ทีมผลัด)
จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567
ใช้คะแนนสะสม 40 คะแนน ต่อ 1 สิทธิ์
ระยะเวลาการแลกคะแนน :   วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567
Expo เวลา 11.00 น.
- ลงทะเบียนการแข่งขัน
- รับเสื้อ รับเบอร์ รับอุปกรณ์ ประเภท ไตรกีฬาเยาวชน
- รับเสื้อ รับเบอร์ รับอุปกรณ์ ประเภท ไตรกีฬา ระยะ มาตรฐาน , ไตรกีฬา ระยะสปรินท์ , ประเภททีม และทวิกีฬา
- สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ จะได้รับ SMS แจ้งการรับเสื้อรับเบอร์ ก่อนวันจัดกิจกรรม อย่างน้อย 2 วัน
- การจัดแสดงสินค้าจาก Brand กีฬาชั้นนำ และ การออกร้านของชาวบ้านกลุ่ม OTOP
Race เวลา 15.00 -17.00 น.
- แข่งขันประเภทไตรกีฬาเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
Race เวลา 6.20 – 11.00 น.
- แข่งขันประเภทไตรกีฬา ระยะมาตรฐาน
Race เวลา 6.50 -11.00 น.
- แข่งขันประเภทไตรกีฬา ระยะสปรินท์ และประเภททีมผลัด
- แข่งขันประเภททวิกีฬา


Redemption Channel Th

สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับสามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point Call center 1766 กด 4 กด 2


Redemption Location Th

อ่างเก็บน้ำ ห้วยไม้เต็ง จ.ราชบุรี