Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Hbo 2023 Resize 750x780 Px Cover Mobile
สิทธิพิเศษ ราคาพิเศษ

ระยะเวลา

21 ส.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

วิธีการรับสิทธิ์

MTL Click

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

Smile CardPrestige CardBeyond Prestige CardThe Ultimate Card

โปรแกรม HBO THERAPY ราคาพิเศษ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Detail Th


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

เมืองไทยสไมล์คลับ ได้คัดสรรโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ โปรแกรม HBO THERAPY ฟื้นฟูร่างกายด้วยการรับออกซิเจนบริสุทธิ์ จากโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โดยสามารถกดรับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application และนำรหัสรับสิทธิ์ที่ได้รับ แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

• โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ราคาพิเศษ 4,400 บาท จากปกติ 6,240 บาท
• โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 4,700 บาท จากปกติ 6,690 บาท

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือทำนัดหมาย โทร. 02 271 7088 ต่อ 10380-81


Redemption Channel Th

MTL Click Application ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ 
วิธีการแลกคะแนนสะสม คลิกที่นี่ 


Redemption Location Th

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

สถานที่ใช้สิทธิ์

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน670/1 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

02-2717088 ต่อ 1038002-2717088 ต่อ 10380

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

/assets/c02293e9-8162-4dc5-8add-4b455e3bed95/gift.webp?format=webp ฟรี

สิทธิพิเศษโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

1 ส.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67