Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Bp Utm 2023 Resize 750x780 Px 750x780 Px Cover Mobile Copy 3


สิทธิพิเศษวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพประจำปี 2567สิทธิ์ Privilege ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกฯ ระดับสถานะ The Ultimate และ Beyond Prestige รับคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์(สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป) โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่เครือโรงพยาบาลกรุงเทพที่ร่วมโครงการ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วม : เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 22 โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ : 1 มีนาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
ช่องทางการรับสิทธิ์ : จัดส่งคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ พร้อมแพ็กเกจสิทธิพิเศษประจำปี 2567

เครือโรงพยาบาลกรุงเทพที่เข้าร่วมโครงการ 

ลำดับ

โรงพยาบาล

จังหวัด

1

รพ.กรุงเทพ(ซ.ศูนย์วิจัย)

กรุงเทพฯ

2

รพ.กรุงเทพขอนแก่น

ขอนแก่น

3

รพ.กรุงเทพจันทบุรี

จันทบุรี

4

รพ.กรุงเทพเชียงราย

เชียงราย

5

รพ.กรุงเทพเชียงใหม่

เชียงใหม่

6

รพ.กรุงเทพตราด

ตราด

7

รพ.กรุงเทพพัทยา

พัทยา

8

รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

พิษณุโลก

9

รพ.กรุงเทพเพชรบุรี

เพชรบุรี

10

รพ.กรุงเทพภูเก็ต

ภูเก็ต

11

รพ.กรุงเทพ สิริโรจน์ 

ภูเก็ต

12

รพ.กรุงเทพเมืองราช

ราชบุรี

13

รพ.กรุงเทพระยอง

ระยอง

14

รพ.กรุงเทพปลวกแดง

ระยอง

15

รพ.กรุงเทพราชสีมา

นครราชสีมา

16

รพ.กรุงเทพปากช่อง

นครราชสีมา

17

รพ.กรุงเทพสนามจันทร์

นครปฐม

18

รพ.กรุงเทพสุราษฎร์

สุราษฎร์ธานี

19

รพ.กรุงเทพ สมุย

ภูเก็ต

20

รพ.กรุงเทพหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

21

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่

สงขลา

22

รพ.กรุงเทพอุดร

อุดรธานี

1.    สงวนสิทธ์เฉพาะสมาชิกฯ สิทธิ์ Privilege ประจำปี 2567 (สถานะThe Ultimate และ Beyond Prestige)
2.    ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการที่อายุ 15 ปีขึ้นไป เท่านั้น 
3.    คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4.    คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 ใบ สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น
5.    คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อปี และเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
6.    กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
7.    คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.    เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด 
9.    เมืองไทยสไมล์คลับ โดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว
10.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง