เมืองไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มให้แก่ “โครงการห่มรัก”

กิจกรรมเพื่อสังคม

Hom Rak 3
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ร่วมมอบผ้าห่มให้แก่ “โครงการห่มรัก” จำนวน 300 ผืน โดยมี ดร. อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด และผู้อำนวยการโครงการห่มรัก (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ โดยการมอบผ้าห่มในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” และเป็นกิจกรรมที่ จัดขึ้นตามนโยบายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่