Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Top up Top up for Extra Life4

มี Top up ก็ Extra ให้ชีวิตได้

“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” คำกล่าวสุดคลาสสิก แต่ไม่มีอะไรมาลบล้างได้ตลอดกาล เพราะในความเป็นจริง...แค่เพียงอาการป่วยเล็กน้อย ก็นำมาซึ่งการสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพ เวลา และอีกหลากหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จากกระแสความนิยมด้านสุขภาพ และการหันมาใส่ใจร่างกายของตนเองที่มีมากขึ้นนี้ บริษัทวิจัยการตลาดจากประเทศสิงคโปร์ หรือ มินเทล ได้เผยผลสำรวจ ในหัวข้อ Mintel APAC Metro Study – Thailand 2018 จากกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 1,500 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 ว่า คนไทย 79% ต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้นในปี 2018 ในขณะที่ 76% ระบุอยากมีชีวิตสมดุลย์ และ 73% จะหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น (Marketeeronline, 2018) ผลการวิจัยของ นีลเส็น – ประเทศไทย ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน


โดยชี้ให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร หรือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหารเสริม การออกกำลังกาย และใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสังเกตุการณ์และวัดผล (ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, 2018) และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกนับจากนี้

Top up Top up for Extra Life1

ผู้คนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น


พอเห็นได้ถึงประโยชน์ของความมีสุขภาพดีแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในยุคที่โรคภัยก็พัฒนาควบคู่ไปกับวิวัฒนาการทางการแพทย์


แต่แม้จะมีการเตรียมพร้อมดูแลตนเองอย่างรอบด้านเพียงใด แต่การเจ็บป่วยย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก หลายท่านอาจมีตัวช่วยในการวางแผนรับมืออย่างสวัสดิการจากภาครัฐ หรือประกันสุขภาพต่างๆ ที่พึ่งมี แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่ได้รับการเติมเต็มในส่วนนี้ไม่เพียงพอ ดังนั้นแล้ว การได้รับการดูแลและความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสิ่งที่มี จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย


โดยในปัจจุบันนี้มีกรมธรรม์คุ้มครองในรูปแบบนี้มากมาย เมืองไทยประกันชีวิต เอง ก็มี “โครงการ EXTRA CARE PLUS” ที่ช่วยให้คุณ TOP UP สวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มี ด้วยเบี้ยประกันที่ถูกกว่า ให้คุณไม่ต้องจ่ายตั้งแต่บาทแรก กล่าวคือ สามารถใช้ควบคู่กับสวัสดิการสุขภาพจากบริษัท หรือหากคุณมีประกันสุขภาพส่วนตัว หรือประกันกลุ่มก็สามารถใช้ความคุ้มครองประกันสุขภาพนั้น ในการชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนแรก แล้ว ใช้โครงการ EXTRA CARE PLUS ด้วยการ TOP UP สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินมาได้


เรียกได้ว่า...ถึงจะเจ็บป่วยแต่ก็ยังมั่นใจได้ ดูแลตัวเองจากภายในแล้ว ต้องไม่ลืมดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้พร้อมด้วยเช่นกัน จะวันไหนๆ ที่แข็งแรงหรือว่าเจ็บป่วยก็ยังสุขใจได้ด้วย Top up จาก โครงการ EXTRA CARE PLUS


สนใจผลิตภัณฑ์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ โทร. 1766


*คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ