Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

D Care ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?

D Care ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?

ใครเคยเป็นเหมือนกันบ้าง เมื่อเห็นคนรอบตัวป่วยหรือเสพสื่อเกี่ยวกับโรคร้ายเยอะๆ ก็กังวลว่าตัวเองจะป่วย เพราะทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาการต่าง ๆ ยิ่งอ่านยิ่งใช่ตัวเองแน่ ๆ พอไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่พบ แต่ก็ยังกังวลอยู่ เลยอยากซื้อประกันชีวิตและสุขภาพไว้ช่วยยามเจ็บป่วย ก็อยากได้แบบที่สามารถเลือกโรคได้เองแต่ก็หาแบบที่ถูกใจไม่ได้สักที ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตได้ออกแบบสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ที่ให้คุณเลือกกลุ่มโรคที่กังวลพร้อมระยะโรคได้ มาดูกันว่าทำไม D Care ถึง “ดีที่เลือกได้” ทำไมต้องซื้อ


เลือกกลุ่มโรคที่กังวลได้


เลือกกลุ่มโรคที่กังวลได้


เพราะความกังวลเรื่องโรคของคนเราแตกต่างกัน การซื้อความคุ้มครองสุขภาพที่สามารถเลือกกลุ่มโรคเองได้จึงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ตอบโจทย์ได้ตรงจุดมาก ๆ เพราะคุณสามารถเลือกกลุ่มโรคที่กังวลได้เองทั้ง กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคหัวใจ  ระบบประสาทและสมอง หรือเปลี่ยนตับ ไต ไขกระดูก เป็นต้น หากกังวลโรคไหนก็ซื้อเฉพาะกลุ่มโรคนั้นได้เลย


เลือกคุ้มครองระยะโรคที่กังวลได้เอง


เลือกคุ้มครองระยะโรคที่กังวลได้เอง


เมื่อเลือกกลุ่มโรคที่กังวลได้แล้ว ความพิเศษอีกอย่างของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) คือ สามารถเลือกระยะความรุนแรงของกลุ่มโรคที่กังวลได้ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะรุนแรง หรือ คุ้มครองแค่ระยะรุนแรง หากตรวจเจอก็รับเงินก้อนไปรักษาสูงสุด 5 ล้านบาท(1) ซึ่งการเลือกระยะของโรคได้เองนั้นจะทำให้คลายกังวลได้หากป่วยเป็นโรคในกลุ่มที่เลือกซื้อ เมื่อมีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ก็รับเงินก้อนไปรักษาได้เลย


เลือกวงเงินความคุ้มครองได้เอง


เลือกวงเงินความคุ้มครองได้เอง


สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) นอกจากจะเลือกกลุ่มโรค เลือกระยะโรคที่กังวลได้เองแล้ว ยังสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้เองอีกด้วย เพราะโดยปกติการซื้อความคุ้มครองสุขภาพจะเป็นการซื้อแบบแผนไปเลย แต่ความคุ้มครองโรคร้าย ดี แคร์ (D Care) สามารถให้คุณเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 500,000 – 2,500,000 บาท กังวลมากน้อยแค่ไหนก็เลือกได้


เลือกชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตก็เลือกได้


เลือกชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตก็เลือกได้


หลายคนมีความสะดวกในการเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน เมืองไทยประกันชีวิตจึงมีช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยได้หลากหลายทั้งเงินสด และบัตรเครดิต โดยเฉพาะบัตรเครดิตตอนนี้มีโปรโมชันที่จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าได้มากขึ้นไปอีก เพียงคุณชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ จะเลือกผ่อน 0% หรือแลกรับเครดิตเงินคืน 13% (2) ก็คุ้ม ให้คุณเลือกโปรโมชันได้ตามต้องการ


  • ผ่อนสบาย 0% นาน 3 เดือน กับบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งปีแรก และปีต่ออายุ
  • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งปีแรก และปีต่ออายุ


เห็นข้อดีของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ที่สามารถเลือก กลุ่มโรค ระยะโรค เลือกทุนประกันภัย รวมไปถึงการเลือกจ่ายได้เองแล้ว ให้คุณสัมผัสกับความรู้สึกว่า "ดีที่เลือกได้" กับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) ที่คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อเนื่องจนถึงระยะรุนแรงสูงสุด  5 ล้านบาท(1) เบี้ยวันละไม่ถึง 9 บาท(3) สมัครได้ถึงอายุ 30 วัน - 70 ปี และยังสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้ เพราะโรคร้ายไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป ให้คุณเลือกได้ทุกความต้องการ


(1) กรณีซื้อความคุ้มครองแบบระยะเริ่มต้นและระยะรุนแรง และไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ความคุ้มครองระยะเริ่มต้นมาก่อน 
(2) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
(3) สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย 2,500,000 บาท คุ้มครองกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ระยะเริ่มต้นและรุนแรง  และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี


หมายเหตุ

  • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
  • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว