Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Dcare Banner

D Care

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์

อายุ 30 วัน – 70 ปี<br> ซื้อได้

อายุ 30 วัน – 70 ปี
ซื้อได้

ดูแลถึงอายุ 81 ปี

ดูแลถึงอายุ 81 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

กังวลโรคไหนก็เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ (D Care) จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองดี ๆ ที่ให้คุณเลือกความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มโรคได้ถึง 6 แผนและเลือกระยะของโรคเองได้ตามต้องการ ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ ดูแลทั้งกลุ่มโรคมะเร็ง หัวใจ ระบบประสาทและสมอง หรือเปลี่ยนตับ ไต ไขกระดูก หมดกังวลเรื่องค่ารักษาด้วยผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ไม่กระทบเงินส่วนอื่น

แผนความคุ้มครอง

แผน 1
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
6บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

2,500,000

เลือกความคุ้มครองโรค

โรคมะเร็ง

ระยะเริ่มต้น

2,500,000

ระยะรุนแรง*

5,000,000

รวมสูงสุด

5,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ

แผน 2
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
3บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

2,500,000

เลือกความคุ้มครองโรค

โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ

ระยะเริ่มต้น

2,500,000

ระยะรุนแรง*

5,000,000

รวมสูงสุด

5,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ

แผน 3
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
12บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

2,500,000

เลือกความคุ้มครองโรค

โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และกล้ามเนื้อ

ระยะเริ่มต้น

2,500,000

ระยะรุนแรง*

5,000,000

รวมสูงสุด

5,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ

แผน 4
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
2บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

2,500,000

เลือกความคุ้มครองโรค

เปลี่ยนอวัยวะสำคัญ

ระยะเริ่มต้น

2,500,000

ระยะรุนแรง*

5,000,000

รวมสูงสุด

5,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ 

แผน 5
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
7บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

2,500,000

เลือกความคุ้มครองโรค

โรคร้ายแรงอื่น ๆ

ระยะเริ่มต้น

2,500,000

ระยะรุนแรง*

5,000,000

รวมสูงสุด

5,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ

แผน 6
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
7บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

2,500,000

เลือกความคุ้มครองโรค

โรคยอดฮิต

ระยะเริ่มต้น

2,500,000

ระยะรุนแรง*

5,000,000

รวมสูงสุด

5,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับความคุ้มครองได้ตามงบ 

*กรณีความคุ้มครองระยะแรกและระยะหลังโดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์มาก่อนในระยะแรก

- เบี้ยประกันภัยสำหรับ ชั้นอาชีพ 1 และ 2 มีสุขภาพแข็งแรง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยเพศและอายุเป็นไปตามที่เลือก

คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

  • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ดี แคร์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่เท่านั้น
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ