Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Banner Web Mobile Th 800x500

อัปเดตสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลาง และภาวะเงินเฟ้อ (22 เม.ย. 67)

นักวิเคราะห์เชื่อว่าการโจมตีกันไปมาระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ไม่น่าจะขยายความรุนแรงออกไปมากกว่านี้


ราคาน้ำมันที่ผันผวนในขณะนี้ อาจจะส่งผลให้เงินเฟ้อสหรัฐปรับลดลงเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดับ 2% ได้ยากขึ้น ทำให้ตลาดปรับลดมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพียง 1-2 ครั้้งในปีนี้


คำแนะนำ : กระจายความเสี่ยงลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านพอร์ตแนะนำ จะช่วยลดความผันผวน และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้
 

เช้าวันที่ 19 เม.ย. มีข่าวเกิดระเบิดในเมือง Isfahan ของอิหร่าน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ และเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์อิหร่าน ซึ่งสำนักข่าวต่าง ๆ ก็รายงานว่าน่าจะเป็นการตอบโต้จากอิสราเอล จากการที่อิหร่านส่งโดรนกว่า 300 ลำโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 13 เม.ย. ที่ผ่านมา (ซึ่งอิหร่านระบุสาเหตุของการโจมตี ว่าเกิดจากการที่อิสราเอลโจมตีสถานกงศุลอิหร่านในซีเรีย ทำให้นายทหารระดับสูงของอิหร่านเสียชีวิต) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคู่ขัดแย้งต่างไม่ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดในอิหร่าน โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีจากอิสราเอล โดยระบุเพียงว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้มีความสำคัญใด ๆ และเที่ยวบินในเมืองสำคัญ ๆ ของอิหร่านที่ถูกยกเลิกในช่วงเช้าของวันที่ 19 เม.ย. ก็กลับมาให้บริการเป็นปกติได้แล้ว 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการโจมตีกันไปมานี้ น่าจะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น โดยทั้งสองฝ่ายไม่น่าจะต้องการขยายความรุนแรงออกไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ผันผวนในขณะนี้ ก็อาจเป็นปัจจัยเสริมที่จะส่งผลให้เงินเฟ้อสหรัฐปรับลดลงเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดับ 2% ได้ยากขึ้น โดยในช่วงก่อนวันหยุดสงกรานต์ของไทย เงินเฟ้อทั่วไปสหรัฐฯ เดือน มี.ค. ปรับตัวสูงขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ซึ่งสูงกว่าเดือน ก.พ. ที่ 3.2% ในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่หักอาหารกับพลังงานออกจากการคำนวณ ออกมาที่ 3.8% เท่ากับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนี้ ก็ทำให้ตลาดปรับลดมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯอาจจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเพียง 1-2 ครั้้งในปีนี้ จากการประเมินก่อนหน้าว่าจะปรับลดได้ 3 ครั้ง ส่งผลให้ดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 4.0%-4.2% ในเดือน มี.ค. สู่ระดับ 4.6% ณ วันที่ 19 เม.ย. ระดับดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปัจจัยความไม่สงบในตะวันออกกลาง ก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐ (S&P 500) ปรับตัวลง -5.1% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. ใน สกุลเงิน USD)
การปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในพอร์ตแนะนำช่วงปลายปีที่ผ่านมา จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตจากการที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และแม้ระดับราคาหุ้นต่างประเทศจะค่อนข้างแพง แต่การที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังออกมาดีอยู่ ก็น่าจะเป็นตัวสนับสนุนให้ผลตอบแทนยังออกมาดีได้ในปีนี้ (ผลตอบแทนดัชนีหุ้นโลก จากต้นปีถึง 19 เม.ย. 2567 อยู่ที่ 2.2% ในสกุลเงิน USD) และจากสถานการณ์ความไม่สงบในหลายภูมิภาค รวมถึงเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ทำให้เรามองว่าการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านพอร์ตแนะนำ จะทำให้ลดความผันผวนของการลงทุนได้ดี และนำไปสู่การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการลงทุนระยะยาวได้


ที่มา : Bloomberg, FMLP

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โดยทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่มิอาจรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนและผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นข้อมูลของพอร์ตโฟลิโอตั้งต้น โดยข้อมูลสัดส่วนการลงทุนจริงและผลการดำเนินงานของผู้ลงทุนแต่ละรายอาจแตกต่างไป ตามเงื่อนไข ของระยะเวลาที่เข้าลงทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1766

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความที่น่าสนใจ