Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ช้อปดีมีคืน 2566 สรุปครบ จบที่นี่ !

ช้อปดีมีคืน 2566 สรุปครบ จบที่นี่ !

ช้อปหนักตั้งแต่ต้นปีก็ไม่ต้อง worry กัน เพราะตอนนี้ช้อปดีมีคืน 2566 กลับมาแล้ววว ! พูดเลยว่าสายช้อปปิ้งได้เงินคืนจุก ๆ กันแน่นอน

ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยกับมาตรการช้อปดีมีคืนกันมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจมีอีกหลายคนที่พลาดไปเมื่อปีก่อน วันนี้เมืองไทยประกันชีวิตชวนทุกคนมาเช็กให้ชัวร์กันอีกครั้ง ว่ามาตรการช้อปดีมีคืนคืออะไร ลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง และเราสามารถช้อปสินค้าและบริการอะไร ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามมาดูกัน !


ช้อปดีมีคืน2566 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง


ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ามาตรการช้อปดีมีคืน 2566 คืออะไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 คือ การที่เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงการเติมน้ำมัน ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค - 15 ก.พ. 66 มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้


 • ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน

 • สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 • ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการนั้น ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค - 15 ก.พ. 66


หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค - 15 ก.พ. จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด


🔖 thairath (ข้อมูล ณ วันที่ 01/01/66)

🔖 kapook (ข้อมูล ณ วันที่ 21/12/65)


ช้อปดีมีคืน2566 ใครได้สิทธิบ้าง


ใครที่สนใจจะใช้มาตรการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด และขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจากร้านค้า ก็สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 เพือลดหย่อนภาษีได้


เงื่อนไขคนที่ได้รับสิทธิช้อปดีมีคืน


 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้
 • ส่วนคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วนั่นเอง


🔖 kapook (ข้อมูล ณ วันที่ 21/12/65) 

🔖 itax (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/65)


ลดหย่อนภาษีอะไรได้


✅สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้✅


 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้นน เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร
 • หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ หากเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday


❌สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้❌


 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
 • ค่าประกันวินาศภัย


🔖 accrevo (ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/65)

🔖allwellhealthcare (ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/65)


Blog4 814x400

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 40,000 บาท (รวม VAT) โดยแบ่งสิทธิ์ลดหย่อนได้ดังนี้


 • ซื้อสินค้า-บริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก โดยออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร
 • ซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวนไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ได้เฉพาะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)ของกรมสรรพากร


🔖 prd (ข้อมูล ณ วันที่ 02/01/66)

🔖 accrevo  (ข้อมูล ณ วันที่ 24/11/65)


Blog5 814x500

เนื่องจากมาตรการช้อปดีมีคืน สามารถใช้ได้กับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ท่านั้น โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน ดังนี้


 • เงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ “ช้อปดีมีคืน”)
 • เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 2,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 8,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 12,000 บาท
 • เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 14,000บาท


จบกันไปแล้วสำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ซึ่งมาตรการนี้หลัก ๆ แล้วเหมาะกับนักช้อปมนุษย์เงินเดือนทุกคนที่เสียภาษี โดยเฉพาะคนที่มีฐานภาษีสูงและต้องการตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี มาตรการช้อปดีมีคืนจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะได้ช้อปแล้วยังได้ลดหย่อนอีกด้วย และอย่าลืมเงื่อนไขการใช้หลักฐานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66 เตรียมไว้ให้ครบเก็บไว้ให้ดี เมื่อถึงเวลาลดหย่อนภาษีในช่วง ม.ค.-มี.ค. 67 จะได้จัดหนักจัดเต็มกันจุก ๆ


วางแผนช้อปปิ้งเพื่อลดหย่อนภาษีกันแล้ว เริ่มต้นปีทั้งทีอย่าลืมวางแผนดูแลตัวเองและครอบครัวกันบ้าง เพราะถึงแม้ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต จะไม่สามารถใช้ช้อปดีมีคืนได้ แต่ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้


 • ประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ประกันสุขภาพตัวเอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพพ่อ-แม่ ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร 1766

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขาธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 


เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

Whatever’s Next, MTL’s NEXT to You

พร้อมพัฒนาในทุกด้าน เพื่อก้าวเดินไปพร้อมคุณ 


 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารกำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ