Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

1

uDesign ดีไซน์ชีวิตแบบที่คุณต้องการ


เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา ทำให้หลาย ๆ คนยังวางแผนชีวิตได้ไม่ลงตัว ไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพที่ยังมีโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ให้ต้องกังวล รวมถึงเรื่องการเงิน ซึ่งหากไม่ได้วางแผนไว้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินก็อาจทรุดได้ แต่พอจะวางแผนก็อยากทำครั้งเดียวให้คุ้มค่าและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ตัวเองให้มากที่สุด เมืองไทยประกันชีวิตจึงออกแบบ uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้คุณออกแบบชีวิตได้เองตามไลฟ์สไตล์ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง


2


จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครอง ชีวิตได้มากกว่า


การซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน หลายคนกังวลว่าจะต้องจ่ายเบี้ยสูง แต่คลายกังวลไปได้เลย เพราะเลือกลงทุนทั้งทีต้องเลือกที่คุ้มค่า ซึ่ง uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน จะช่วยให้คุณออกแบบความสุขของชีวิตด้วยตัวเอง ให้คุณ จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า(1) นั่นก็คือ คุณสามารถเลือกซื้อทุนประกันหรือความคุ้มครองที่สูงกว่าได้ตามใจในค่าเบี้ยที่เท่ากัน ช่วยเสริมความมั่นใจ ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว


3


เบี้ยสุขภาพคงที่ แม้อายุเพิ่มขึ้น


เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน กิจกรรมที่เลือกทำ ก็ต้องเลือกที่ Enjoy ชีวิตมากกว่า  และยังดีไซน์ได้เองอีกด้วย แต่กิจกรรมเยอะแค่ไหน ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิม เพราะอนาคตก็ไม่แน่นอน ยิ่งคนพิเศษอย่างคนในครอบครัว ยิ่งต้องดูแลและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ซึ่ง uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน ให้คุณวางแผนทุกช่วงชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุด แม้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องกังวล ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญาแม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ(2)


4

กรมธรรม์ยืดหยุ่น เพิ่ม ถอน หยุดชำระเบี้ยได้


เมื่อตัดสินใจซื้อกรมธรรม์สักแผนก็ต้องเลือกในแบบที่ตอบโจทย์ ทั้งไลฟ์สไตล์และการเงิน แต่พอเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน แผนอนาคตที่เตรียมไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ กับ uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน ให้คุณเลือกออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยกรมธรรม์ที่มีความยืดหยุ่น อยากปรับสัดส่วนการลงทุน เพิ่ม ถอน หรือ หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญา ก็ทำได้ตามต้องการ


หมายเหตุ: ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยรวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง


5


โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน


เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนมาโดยตลอด การมีประกันสุขภาพไว้ก็จะช่วยให้อุ่นใจได้มากกว่าเดิม แต่จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถมีความคุ้มครองพร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วย กับการออกแบบความสุขของชีวิตด้วยการวางแผนให้ทุกช่วงชีวิตคุ้มค่ามากที่สุด กับ uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย ให้คุณมั่นใจและมั่นคงกับทุกช่วงชีวิต


6


คุ้มครองชีวิต พร้อมดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี


แม้ว่าการออกกำลังกายและการดูแลร่างกายให้แข็งแรง จะช่วยให้สุขภาพดีแล้ว แต่อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน Healthy แค่ไหนยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมเผื่อเอาไว้ แต่ก็ยังมีอีกหลายสาเหตุที่สามารถส่งผลต่อร่างกายของเราให้เจ็บป่วยได้ เราจึงควรเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอ ด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่สามารถเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี(3)เพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา การวางแผนไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้น ด้วย uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น


 • จ่ายเบี้ยเท่ากันแต่เลือกความคุ้มครองชีวิตได้มากกว่า (1)
 • เบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา แม้แนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (2)
 • คุ้มครองครอบคลุม โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป ดูแลสุขภาพยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี (3)
 • กรมธรรม์ยืดหยุ่น เพิ่ม ถอน หยุดพักชำระเบี้ยระหว่างสัญญาได้
 • โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าจากการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่หลากหลาย


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร.1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สาขา ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


หมายเหตุ:
(1) ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
(3) เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ หรือแบบดี เฮลท์ โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์

 • ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383
 • ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ