Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ดร.หมวย อริสรา ผู้หญิงที่ใช้ความพยายามทั้งหัวใจเพื่อการเป็น “แม่”

ดร.หมวย อริสรา ผู้หญิงที่ใช้ความพยายามทั้งหัวใจเพื่อการเป็น “แม่”

“ชีวิตเราก็ผ่านมาหลายบทบาท แต่มีบทบาทหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเลย ก็คือบทบาทของความเป็นแม่ พอแต่งงานก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่มีลูกยาก ฝังตัวอ่อนแล้วไม่ติดก็มี มีติดแล้วแท้งก็มี จนมาครั้งสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จ มันก็เกินฝัน”


จากบทบาทมากมายที่ทำมาตลอดชีวิตของ “ดร.หมวย - อริสรา กำธรเจริญ” พิธีกรและผู้ประกาศข่าวมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาผ่านผลงานคุณภาพมากมาย ซึ่งแต่ละบทบาทนั้น ดร.หมวย ได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ แม้ชีวิตจะทำมาหลายบทบาทแล้วก็ตาม แต่ก็มีอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่ ดร.หมวย อยากทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ นั่นก็คือ บทบาทของการเป็น “แม่” เพราะกว่าจะได้รับของขวัญล้ำค่านี้มา ดร.หมวย ต้องผ่านเหตุการณ์เสียใจหลายครั้ง จึงตั้งใจอยากดูแลและวางแผนอนาคตให้ลูกคนนี้อย่างดีที่สุด 


เมื่อได้เป็นแม่ ทำให้รู้ว่าอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุด

กว่าจะได้สัมผัสบทบาทการเป็นแม่ ดร.หมวย ได้ผ่านเหตุการณ์มากมายกว่าจะมีวันนี้ “ชีวิตเราผ่านมาหลายบทบาท แต่มีบทบาทหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสเลย ก็คือบทบาทของความเป็นแม่ พอแต่งงานก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่มีลูกยาก ฝังตัวอ่อนแล้วไม่ติดก็มี มีติดแล้วแท้งก็มี จนมาครั้งสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จ มันก็เกินฝัน”


เมื่อได้เป็นแม่แล้วจึงอยากดูแลลูกให้ดี แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะต้องเลี้ยงด้วยตัวเอง ทำให้ ดร.หมวย พยายามจัดสรรเวลาให้ดีที่สุด “หมวยได้มีโอกาสทำบทบาทความเป็นแม่ ตอนนี้น้องกรณ์เกือบจะ 6 ขวบแล้วค่ะ เราเป็นแม่ที่ยังทำงานไปด้วย ก็ต้องแบ่งเวลา ดีใจอย่างหนึ่งนะที่กรณ์บอกว่ากรณ์ก็ชอบเล่นกับแม่ ลูกให้ทำท่าอะไรก็คือทำไปด้วย เหมือนกลับไปเป็นเด็กพร้อมกับลูกค่ะ


“พอมีลูก ทุกอย่างก็จะคิดถึงลูก เราอยากได้อะไรแต่ก่อนเราก็จะซื้อของเราเลยใช่ไหมคะ พอมีลูกก็จะนึกถึงว่าเงินก้อนนี้เราเก็บไว้ให้ลูกดีกว่า และก็สิ่งสำคัญก็คือวางแผนว่าต่อไปเขาจะเป็นอย่างไร เรื่องการเรียน การใช้ชีวิต นึกไปถึงในวันที่เราไม่อยู่เล้ว ลูกจะอยู่อย่างไร เพราะว่ามีลูกตอนอายุเยอะ ก็จะเป็นห่วง ก็พยายามดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพื่อจะได้อยู่กับเขานาน ๆ”


อยากวางแผนอนาคตให้เขาเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้

“มันไม่มีอะไรทดแทนแม่ได้ เป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้ว เขาจะอยู่ต่อไปอย่างไร” เพราะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอน วันนี้ทำงานอยู่ แต่วันพรุ่งนี้อาจไม่มีโอกาสทำแบบนี้แล้วก็ได้ สิ่งนี้ทำให้ ดร.หมวย ต้องคิดวางแผนชีวิตให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูก 


“พี่เองก็พยายามวางแผนให้เขาเท่าที่เราสามารถทำได้ในฐานะแม่คนหนึ่ง จริง ๆ แล้วก็หลายอย่างที่พี่วางแผน ผ่านการเลี้ยงดู สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้เขา และอีกพาร์ตหนึ่งเป็นพาร์ตของประกันชีวิตที่พี่ให้ความสำคัญ เขาจะได้มีเงินก้อนหนึ่งเวลาที่พี่ไม่อยู่แล้ว อย่างน้อยก็จะมีหลักประกันหนึ่งที่ทำให้เขาได้มีเงินก้อนเพื่อเป็นทุนให้เขาเติบโต โดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่พี่บอกลูกเสมอ ก็คือเรื่องการศึกษา


“หมวยเลือกฝากอนาคตของลูก เพื่อส่งต่อหลักประกันให้เขาอย่างมั่นใจด้วย ShieldLife จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ”
ShieldLife ตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป จากเมืองไทยประกันชีวิต

- วงเงินความคุ้มครองที่เลือกได้ตามความต้องการ

- เลือกจ่ายเบี้ยแบบชิล ๆ จะแบบสั้นหรือแบบยาว ๆ

- ซื้อได้สูงสุดถึงอายุ 90 ปี


รายละเอียดเพิ่มเติม

☑️ โทร 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

☑️ สนใจติดต่อตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา


  • กรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้ในกรมธรรม์ หรือระบุไว้แต่ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน หรือเสียชีวิตพร้อมกับผู้เอาประกันภัย ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย
  • ShieldLife เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบภายในระยะเวลาและประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ