Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

เมืองไทย d health ตารางเบี้ย เมืองไทย d health ตารางเบี้ย

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เพราะชีวิตทุกวัยมันเจ็บป่วย

👩🏻 🧑🏻 🧓🏻 👴🏻

จะโรคเล็ก อย่างไข้หวัดใหญ่ จนถึงโรคแรง
อย่างโรคมะเร็ง หลอดเลือดสมอง ก็ต้องระวังมากขึ้น  
แค่มีประกันสุขภาพเหมาจ่ายไว้ก็อุ่นใจ 💖
ปล่อยจอยค่ารักษาให้ประกันสุขภาพดูแลแบบเหมาๆ
คุ้มครองทุกวัย Gen ไหนก็คุ้มเวอร์ซื้อประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ทําประกันสุขภาพเมืองไทย
ซื้อประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ทําประกันสุขภาพเมืองไทย

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ทําประกันสุขภาพเมืองไทย

ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่
ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ประกัน 4 กลุ่มโรคร้ายแรง
แนะนําประกันสุขภาพ แบบประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เอกตร้า
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ
เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ
ทําประกันสุขภาพเมืองไทย
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ
ประกันโควิด เมืองไทย
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ
ประกันสุขภาพ ครอบครัว
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เปรียบเทียบ
ประกันชดเชยรายได้
elite health ตารางเบี้ย ประกันสุขภาพ

พก คาถามงคล ไว้ท่อง 
เรียกทรัพย์ เรียกงาน เสริมเสน่ห์ ป้องกันโรค


วัน เดือน ปีเกิดของคุณ

ข้อมูลของคุณ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วันเดือนปีเกิด ไลฟ์สไตล์ เบอร์โทร Email เพื่อวัตถุประสงค์ ในการทำนายดวง โดยจัดเก็บข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสิทธิของท่าน ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

คุ้มครอง คุ้มเวอร์


ป่วยโรคเล็ก โรคแรง ก็ใช้ชีวิตได้ไม่กังวล
ให้ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันโรคร้ายแรงจากเมืองไทยประกันชีวิตช่วยดูแลคุณ

บทความที่น่าสนใจ

      ทำประกันมะเร็ง

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองทุกวัย GEN ไหนก็คุ้มเวอร์


วางแผนเสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต #เพราะชีวิตทุกวัยมันเจ็บป่วย ป่วยเล็กป่วยใหญ่ ช่วงวัยไหนก็ป่วยได้ไม่ช็อตฟีล ปล่อยจอยค่ารักษาเพราะมี ประกันสุขภาพดูแลให้แบบเหมา เหมา ตั้งแต่ 2 แสน - 100 ล้านบาท

✅ Elite Health Plus คุ้มครองค่ารักษาจุก ๆ 20-100 ล้านบาทต่อปี เป็นเจ้าของธุรกิจหรือสายออฟฟิศก็คู่ควร ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษารวมอยู่ในแผนนี้ ดูแลให้ทั้ง IPD และ OPD(1) รักษาใกล้ไกล ก็ไปได้ทั่วโลก(2) ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี
✅ D Health Plus แอตมิตจ่ายให้ฉ่ำ 1-5 ล้านบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง พนักงานออฟฟิศต้องโดน ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามใจ เลือกแผนได้ตามใจ พุ่งไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ป่วยทีนอนสบาย ด้วยเตียงเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี
✅ เหมาจ่าย Extra เปย์ค่ารักษา 2-5 แสนบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง สายฟรีแลนซ์ถูกใจ เหมาจ่ายค่ารักษา แถมค่าเบี้ยถูก ครอบคลุมโรคทั่วไปหากแอดมิต ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

ตัวอย่าง สัญญาเพิ่มเติม อีลิส เฮลท์ พลัส แผน 20 ล้านบาท พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 34 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยวันละไม่ถึง 94 บาท

ตัวอย่าง สัญญาเพิ่มเติม ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (แผน Top Up ความคุ้มครอง)
สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 34 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยวันละไม่ถึง 38 บาท

ตัวอย่าง โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า แผนความคุ้มครอง 1 สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 34 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยวันละไม่ถึง 36 บาท

(1) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท 
(2) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

 โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

     ทำประกันมะเร็ง

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คุ้มครองทุกวัย GEN ไหนก็คุ้มเวอร์


วางแผนเสริมความมั่นใจด้วยประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต #เพราะชีวิตทุกวัยมันเจ็บป่วย ป่วยเล็กป่วยใหญ่ ช่วงวัยไหนก็ป่วยได้ไม่ช็อตฟีล ปล่อยจอยค่ารักษาเพราะมี ประกันสุขภาพดูแลให้แบบเหมา เหมา ตั้งแต่ 2 แสน - 100 ล้านบาท
✅ Elite Health Plus คุ้มครองค่ารักษาจุก ๆ 20-100 ล้านบาทต่อปี เป็นเจ้าของธุรกิจหรือสายออฟฟิศก็คู่ควร ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษารวมอยู่ในแผนนี้ ดูแลให้ทั้ง IPD และ OPD(1) รักษาใกล้ไกล ก็ไปได้ทั่วโลก(2) ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี
✅ D Health Plus แอตมิตจ่ายให้ฉ่ำ 1-5 ล้านบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง พนักงานออฟฟิศต้องโดน ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามใจ เลือกแผนได้ตามใจ พุ่งไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ป่วยทีนอนสบาย ด้วยเตียงเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี
✅ เหมาจ่าย Extra เปย์ค่ารักษา 2-5 แสนบาทต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง สายฟรีแลนซ์ถูกใจ เหมาจ่ายค่ารักษา แถมค่าเบี้ยถูก ครอบคลุมโรคทั่วไปหากแอดมิต ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

ตัวอย่าง สัญญาเพิ่มเติม อีลิส เฮลท์ พลัส แผน 20 ล้านบาท พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 34 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยวันละไม่ถึง 94 บาท

ตัวอย่าง สัญญาเพิ่มเติม ดี เฮลท์ พลัส แผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (แผน Top Up ความคุ้มครอง)
สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 34 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยวันละไม่ถึง 38 บาท

ตัวอย่าง โครงการเหมา จ่ายเอ็กซ์ตร้า แผนความคุ้มครอง 1 สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 34 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี เบี้ยวันละไม่ถึง 36 บาท

(1) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 40, 75 หรือ 100 ล้านบาท 
(2) กรณีเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก

 โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย