×


คอยสอดส่องดูแล เพราะแคร์เรื่องสุขภาพ
เจ็บป่วยแค่ไหนก็พร้อมดูแล
เพราะเมืองไทยเข้าใจคนไทยทุกพื้นที่


สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เลือกประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้าย ให้ตอบโจทย์?

เจ็บหนัก เจ็บน้อย เจ็บเมื่อไหร่ ก็หายห่วง ให้คุณสามารถเลือก ประกันสุขภาพ หรือ ประกันโรคร้าย ตอบโจทย์ตามความต้องการ ให้ทุกคนอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ด้วยแผนที่เลือกได้เอง

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต ดูแลครอบคลุมทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทั่วไป และอุบัติเหตุ เลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท

ซื้อคู่กับ ประกันโรคร้าย เจอโรคร้ายก็จ่ายไหว ตรวจเจอรับเงินก้อนไปรักษาพยาบาล หรือจะนำไปดูแลตัวเองในส่วนอื่น ๆ ก็ได้ เบี้ยถูก คุ้มครองสูง

เลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย จากเมืองไทยประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน อยู่พื้นที่ใดก็ตาม เราก็ดูแลครอบคลุมทั่วประเทศสนใจติดต่อ