สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลในเครือ BDMS


กรุงเทพและปริมณทล

รายชื่อโรงพยาบาล ส่วนลดที่ให้ หมดเขต
โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยฯ - ส่วนค่ารักษาพยาบาล 10% (ค่ายาทั่วไป ค่าแลปทั่วไป และค่าเอ็กซเรย์ทั่วไป)
- ส่วนลดค่าห้อง 50% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินประกัน)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลพญาไท 1 - ส่วนลดค่ายา 15%
- ส่วนลดค่าห้อง 30% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
โรงพยาบาลพญาไท 2 - ส่วนลดค่าห้อง 30% (ยกเว้นค่าบริการพยาบาลและค่าอาหาร)
- ส่วนลดค่ายา 15% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
หมายเหตุ : ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
โรงพยาบาลพญาไท 3 - ส่วนลดค่าห้อง 30%
- ส่วนลดค่ายา 15%
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ - ส่วนลดค่าห้อง 30% (ยกเว้นค่าบริการพยาบาลและค่าอาหาร)
- ส่วนลดค่ายา 15% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
หมายเหตุ : ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 15%
- ส่วนลดค่าห้อง 30% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)

ภาคตะวันออก

รายชื่อโรงพยาบาล ส่วนลดที่ให้ หมดเขต
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา - ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้น ICU CCU ห้องคลอด)
- ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นรายการพิเศษ และรายการที่ส่งทำนอกโรงพยาบาล)
- บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพแบบ Telemedicine ทาง Line OA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี - ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้น ICU CCU ห้องคลอด)
- ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นรายการพิเศษ และรายการที่ส่งทำนอกโรงพยาบาล)
- บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับพยาบาลวิชาชีพแบบ Telemedicine ทาง Line OA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง - ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยาพิเศษ)
โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด - ส่วนลดค่าห้อง 10%
- ส่วนลดค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) 10% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี - ส่วนลดค่าห้อง 10%
- ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นค่ายาพิเศษ, ค่าห้อง ICUและIMCU)
- กรณีมีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ส่วนลดค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 50%
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 15%
- ส่วนลดค่าห้อง 30% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
โรงพยาบาลจอมเทียน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 15%
- ส่วนลดค่าห้อง 30% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)

ภาคเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาล ส่วนลดที่ให้ หมดเขต
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย - ส่วนลดค่ายาและเวชภัณฑ์ทุกรายการ 25%
- ส่วนลดค่าห้อง 40% (เฉพาะห้อง Premier จากราคา Standard Price List)
- ส่วนลดค่าห้อง 10% (เฉพาะห้อง Deluxe และ Superior จากราคา Standard Price List)
- ส่วนลดค่าแลป และค่าเอ็กซเรย์ จากราคา Standard Price List 20% (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายานอกบัญชี, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษประเภท 1 2 และ 3, ค่าแลปพิเศษ, แพ็กเกจเหมาจ่าย, โปรแกรมประกันราคา(Fixed price))
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ - ส่วนลดค่าห้อง 10%
- ส่วนลดค่ายาและค่าตรวจทางห้องวิเคราะห์ทั่วไป 10% (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแลปพิเศษ, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษและรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก - ส่วนลดค่ายา 5%
- ส่วนลดค่าห้อง 10%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาล ส่วนลดที่ให้ หมดเขต
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น - ส่วนลดค่ายาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 10%
- ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้น ยารายการพิเศษ, ค่าแลปพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าแพทย์และบริการเหมาจ่ายทุกรายการ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา - ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้นค่าบริการพยาบาลและค่าอาหาร), ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ (ยกเว้นค่ายาและค่าเวชภัณฑ์พิเศษ)
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง - ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ 10%
โรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10%
- ส่วนลดค่ายา 10%

ภาคใต้

รายชื่อโรงพยาบาล ส่วนลดที่ให้ หมดเขต
โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย - ส่วนลดค่ายา 10%
- ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10%
- ส่วนลดค่าแลป 5%
- ส่วนลดค่าเอ็กซเรย์ 20% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
หมายเหตุ : ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ - ส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10% (ยกเว้นค่ายาพิเศษ)
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ยกเว้นค่าแลป ค่ายาพิเศษ ค่าแพทย์ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม รายการโปรโมชัน แพ็กเกจหรือรายการเหมาจ่าย)
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ยกเว้นค่าแลป รายการยาพิเศษ ค่าแพทย์ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม รายการโปรโมชัน แพ็กเกจหรือรายการเหมาจ่าย)
โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ยกเว้นค่าแลป รายการยาพิเศษ ค่าแพทย์ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม รายการโปรโมชัน แพ็กเกจหรือรายการเหมาจ่าย)
โรงพยาบาลดีบุก - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ยกเว้นค่าแลป รายการยาพิเศษ ค่าแพทย์ ศัลยกรรมความงาม ทันตกรรม รายการโปรโมชัน แพ็กเกจหรือรายการเหมาจ่าย)

 

 

ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy โทร. 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยฯ

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยฯ เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1.บริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล (โดยไม่รวมแพ็กเกจเหมาจ่าย)
       ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ค่ายาทั่วไป ค่าแลปทั่วไปและค่าเอ็กซเรย์ทั่วไป) และ ค่าห้อง 50% (ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่เข้าเงื่อนไขบริการแบบเครดิต)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim
       -ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 40% สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay)
       -ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% และค่าห้อง 50%
3. บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไปโรคเรื้อรัง และโรคเฉพาะทางกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
4.บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
5.บริการรถส่งกลับบ้าน (CABB TAXI)โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า 1 วัน

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

SMC (ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.ช่องทางพิเศษ (Fast track) ในการนัดหมาย และพบแพทย์สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน SMC
2.อัปเกรดห้องพักเป็นห้องพิเศษนวัตกรรมสิ่งทอยับยั้งเชื้อไวรัส(ขึ้นอยูกับจำนวนห้องว่าง ณ วันที่รับบริการ)
3.บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน SMC
4.บริการที่จอดรถฟรี สำหรับผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกใน SMC(มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)
5.พร้อมรับข่าวสารและโปรโมชันพิเศษจาก SMC พิเศษก่อนใคร

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล2

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล2
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. บริการรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
2. รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
- ส่วนลดค่าห้อง 15% และค่ายา 15%
3. บริการจัดพื้นที่จอดรถ ฟรี สำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเอกชล (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

สิทธิประโยชน์พิเศษจากโครงการ MTL Health Buddy
สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565  

ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. บริการ Ambulance รับและส่งกลับบ้าน ฟรี สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ)
2. บริการที่จอดรถพิเศษ ฟรี ลานจอดรถ P1 (ด้านถนนรามอินทรา) (มีจำนวนจำกัดหรือเป็นไปตามลำดับของการมารับบริการก่อน/หลัง)
3. บริการเจ้าหน้าที่บริการดูแลพิเศษ (เจ้าหน้าที่ต้อนรับ)
4. บริการห้องรับรอง (Lounge) บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 ห้องรับรองของ Wellness Center
5. บริการรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
6. บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ ตามแพ็กเกจของโรงพยาบาล
7. บริการอาหารว่าง และคูปองอาหาร กรณีตรวจสุขภาพ (มูลค่า 100 บาท)
8. รับส่วนลด ค่าวัคซีน ตามแพ็กเกจของโรงพยาบาล
9. รับส่วนลด
- สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ค่ายา 10%
- สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) ลูกค้าจะได้รับส่วนลด ค่าห้อง 15% และค่ายา 10%

MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

โรงพยาบาลปิยะเวท

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปิยะเวท

เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 มิุนายน 2565  จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1. บริการให้คำแนะนำและปรึกษา กับแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)
2. รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับลูกค้าบริการ Fax Claim   - ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าห้องเพิ่ม 20%   สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินสด (Self-pay) - จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% และค่าห้อง 20%
3. บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึก จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
4. บริการรถส่งกลับบ้าน (ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์นี้ 2 ครั้ง/ปี)     

สิทธิพิเศษการเข้ารับบริการในศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู (Cybernic Treatment) โรงพยาบาลปิยะเวท
เริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

Cybernics Treatment ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ได้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับการฝึกเดินที่ทันสมัยที่สุดใน โลก อย่าง cybrog HAL ®  (Hybrid Assistive Limb) จากประเทศญี่ปุ่น มาใช้เพื่อเสริมการทำกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้ ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal Cord Injury)  ให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ใหม่ และเพิ่มโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จนถึงระยะเรื้อรัง โรงพยาบาลปิยะเวท มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำเสนออัตราค่าใช้จ่าย แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์ และสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ดังนี้

 ชนิดหัตถการ  อัตราค่าบริการ หมายเหตุ 
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์60นาที1ครั้ง   4,800.00  -
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์60นาที3ครั้ง  13,200.00  รวมแพทย์ติดตามผล 1 ครั้ง
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์60นาที10ครั้ง  40,000.00  รวมแพทย์ติดตามผล 2 ครั้ง
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์90นาที1ครั้ง  5,900.00  -
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์90นาที3ครั้ง  16,500.00  รวมแพทย์ติดตามผล 1 ครั้ง
แพ็คเกจการรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยหุ่นยนต์90นาที10 ครั้ง  50,000.00  รวมแพทย์ติดตามผล 2 ครั้ง

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. สิทธิ์ทดลองใช้ Cybernics Treatment คือ การรักษาด้วยการสวมชุดหุ่นยนต์ไซบอร์ก HAL ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามความตั้งใจของตนเอง ได้ฟรี 1 ครั้ง / ราย (ไม่รวมค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูในการตรวจประเมินการรักษาในครั้งแรก : อัตราค่าแพทย์ 500 – 800 บาท)
2. บริการที่จอดรถ ฟรี ที่อาคารจอดรถชั้น 4 (เฉพาะลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 3 ที่)
3. ห้องรับรองสำหรับลูกค้า ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 24
4. ส่วนเกินจากประกันลูกค้าจะได้รับส่วนลด ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
และค่ากายภาพบำบัด 15 %
5. รับส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ 20 %
 
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. อัตราราคานี้เฉพาะลูกค้า บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่ สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้
2. อัตราราคานี้ รวม ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาล กำหนด
 
MTL Health Buddy พร้อมให้คำปรึกษาได้ที่เบอร์ 0 2290 2424 กด 3
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ : เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ