บริการด้านสุขภาพ

ครบเครื่องเรื่องบริการด้านสุขภาพ
เพื่อความง่ายสำหรับชีวิตคุณ

title

MTL Health Buddy


สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy
ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567


ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1.บริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปแบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2.พักรักษาตัวในโรงพยาบาล รับส่วนลดค่าห้องเหมาจ่ายราคาพิเศษ (รวมค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการทั่วไป)
3.รับส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะโรค)
4.บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
5.บริการรถส่งกลับบ้าน โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล่วงหน้า 1 วัน (ฟรีภายในระยะทางไม่เกิน 10 ก.ม.แรกจากโรงพยาบาล)
6.บริการสำรองที่จอดรถ โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล่วงหน้า

Piyavate 2023 (1)


ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์
ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาล กำหนด