บริการด้านสุขภาพ

ครบเครื่องเรื่องบริการด้านสุขภาพ
เพื่อความง่ายสำหรับชีวิตคุณ

title

MTL Health Buddy


สิทธิประโยชน์พิเศษโครงการ MTL Health Buddy กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในโครงการ MTL Health Buddy ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในเครือ BDMS
หมดเขต 31 ธันวาคม 2567

  Bdms 2023


กรุงเทพและปริมณทลโรงพยาบาลกรุงเทพ (สนง.ใหญ่)

- บริการให้คำแนะนำและปรึกษาโดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไปทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

- บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไปโรคเรื้อรัง และโรคเฉพาะทางกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- รับส่วนลด กรณีจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล (โดยไม่รวมแพ็กเกจเหมาจ่าย) ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ค่ายาทั่วไป ค่าแลปทั่วไปและค่าเอ็กซเรย์ทั่วไป) และ ค่าห้อง 50% (กรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากเครดิตผ่านโรงพยาบาล)

- บริการรถส่งกลับบ้าน โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า 1 วัน

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

- ให้บริการปรึกษาแพทย์ Online ผ่าน Samitivej virtual hospital ค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท/15 นาที (กรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง กรุณาประสานงานทำนัดล่วงหน้าค่ะ)
- ส่วนลดค่าห้อง 20% (กรณีเฉพาะส่วนเกินจากประกัน หลัง Fax Claim เท่านั้น)
- บริการขึ้นเยี่ยมและรับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
หมายเหตุ:ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่รพ.กำหนด

โรงพยาบาลพญาไท 1

- ค่ายา10%
- ค่าห้อง 10% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินประกัน)
- บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางโทรศัพท์และแบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับลูกค้ากลุ่มอาการ “Long COVID” (พิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแพทย์)
- ส่วนลดค่ายา 10% และค่าบริการพยาบาล 100 บาท สำหรับลูกค้ากลุ่มอาการ “Long COVID”
- บริการที่จอดรถฟรี
- บริการห้องรับรองพิเศษ
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Health Coordinator Fast Track Service)
- บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึก
- อัปเกรดห้องพัก และส่วนลดค่าห้อง 10%

โรงพยาบาลพญาไท 2

- ส่วนลดค่ายา 10%
- ส่วนลดค่าห้อง 10% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินประกัน)
- บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางโทรศัพท์และแบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับลูกค้ากลุ่มอาการ “Long COVID” (พิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแพทย์)
- ส่วนลดค่ายา 10% และค่าบริการพยาบาล 100 บาท สำหรับลูกค้ากลุ่มอาการ “Long COVID”
- บริการที่จอดรถฟรี
- บริการห้องรับรองพิเศษ
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Health Coordinator Fast Track Service)
- บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึก
- อัปเกรดห้องพัก และส่วนลดค่าห้อง 10%
หมายเหตุ:ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่รพ. กำหนด

โรงพยาบาลพญาไท 3

- ส่วนลด 30% ค่าห้อง
- ส่วนลด 15% ค่ายา

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

- ค่าห้อง 30% (ยกเว้นค่าบริการพยาบาลและค่าอาหาร)
- ค่ายา 15% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินประกัน)
- แพ็กเกจสำหรับการตรวจอาการลองโควิดระยะยาว
หมายเหตุ ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่รพ. กำหนด

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

- ส่วนลดค่ายา 10%
- ส่วนลดค่าห้อง 30% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
- บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางโทรศัพท์และแบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับลูกค้ากลุ่มอาการ “Long COVID” (พิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าแพทย์)
- ส่วนลดค่ายา 10% และค่าบริการพยาบาล 100 บาท สำหรับลูกค้ากลุ่มอาการ “Long COVID”
- บริการที่จอดรถฟรี
- บริการห้องรับรองพิเศษ
- บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Health Coordinator Fast Track Service)
- บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึก
- อัปเกรดห้องพัก และส่วนลดค่าห้อง 10%

ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด

ภาคตะวันออกโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

- ส่วนลดค่าห้องพัก 10% (เฉพาะค่าเตียงยกเว้น ICU CCU ห้องคลอด)
- ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นรายการพิเศษ และรายการที่ส่งทำนอกโรงพยาบาล)
- บริการปรึกษาแบบ Telemedicine ทาง Line OA กรณีปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ ไม่มีค่าใช้จ่าย, กรณีปรึกษาแพทย์อายุรกรรม ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

- ส่วนลดค่าห้อง 10% (เฉพาะค่าเตียงยกเว้น ICU CCU ห้องคลอด)
- ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นรายการพิเศษ และรายการที่ส่งทำนอกโรงพยาบาล)
- บริการปรึกษาแบบ Telemedicine ทาง Line OA กรณีปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ ไม่มีค่าใช้จ่าย, กรณีปรึกษาแพทย์อายุรกรรม ค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง

โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

- ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้นค่าห้องไอซียู)
- ส่วนลดค่ายา 10% ยกเว้นยาพิเศษ (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตราด

- ส่วนลดค่าห้อง 10%
- ส่วนลดค่ายา 10% ยกเว้นยาพิเศษ (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน))

โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี

- ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้น ค่าห้องพิเศษ ,ค่าห้อง IMCU/ ICU)
- ส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่า LAB พิเศษ, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษและรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
- บริการขึ้นเยี่ยม

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

- ส่วนลดค่าห้อง 50% (กรณี เฉพาะส่วนเกินจากประกัน หลัง Fax Claim เท่านั้น) ยกเว้นค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต และ Royal Grand Ward
- ส่วนลดค่ายา 10% (กรณี เฉพาะส่วนเกินจากประกัน หลัง Fax Claim เท่านั้น) ยกเว้น ยาพิเศษและวัคซีน
- บริการอำนวยความสะดวกจัดที่จอดรถยนต์พิเศษ สำหรับลูกค้า
- บริการเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและบริการช่องทางพิเศษ (Health Coordinator Fast Track Service)
- บริการขึ้นเยี่ยม และรับของที่ระลึก
- บริการอัปเกรดห้องพัก (ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่โรงพยาบาลมีห้องว่าง ณ วันที่เข้ารับบริการ เท่านั้น)

โรงพยาบาลจอมเทียน

- ไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินหมวดค่าห้องหลัง Fax Claim (ยกเว้นค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต)
- เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Health Coordinator) ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 -16.00 น.
- บริการช่องทางพิเศษ (Fast Track Service)
ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด

ภาคเหนือโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย

- ส่วนลดกรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก 10% สำหรับค่ายาทั่วไป, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ค่าเอกเรย์ทั่วไป(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
- ส่วนลดกรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน 10% สำหรับค่ายาทั่วไป, ค่าห้อง, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ค่าเอกเรย์ทั่วไป(ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

- ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้นห้อง Exclusive Suit)
- ส่วนลดค่ายา 10% ค่ายาทั่วไป, ค่าตรวจทางห้องวิเคราะห์ทั่วไป (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่า LAB พิเศษ, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

- ส่วนลดค่ายา 5%
- ส่วนลดค่าห้อง 10%

ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร

- ส่วนลดค่าห้อง 10 % ยกเว้นห้อง ICU,CCU
- ส่วนลดค่ายา 10% ยกเว้นค่ายาพิเศษ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น

- ส่วนลดค่ายาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 10%
- ส่วนลดค่าห้อง 10% (ยกเว้น ยารายการพิเศษ, ค่าแลปพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ,
ค่าแพทย์และบริการเหมาจ่ายทุกรายการ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา

- ส่วนลดค่าห้อง (ยกเว้นค่าบริการพยาบาลและค่าอาหาร), ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ (ยกเว้นยาและเวชภัณฑ์พิเศษ) 10%

โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง

- ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ 10%
ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด
ภาคใต้โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย

- ส่วนลดค่ายา 10%
- ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10%
- ส่วนลดค่าแลป 5%
- ส่วนลดค่าเอ็กซเรย์ 20% (เฉพาะกรณีชำระเงินเองหรือส่วนเกินจากประกัน)
หมายเหตุ : ส่วนลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

- ส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา 
(ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่ายาพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ/อุปกรณ์พิเศษ และ ค่าบริการชุดเหมาจ่าย, รายการโปรโมชั้น, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
- บริการ Insurance Buddy Service ผู้ช่วยเหลือประสานงานผ่าน Line OA

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ยกเว้นค่าแลป รายการยาพิเศษ ค่าแพทย์ ศัลยกรรมความงาม
ทันตกรรม รายการโปรโมชัน แพ็กเกจหรือรายการเหมาจ่าย)
- บริการ Insurance Health Buddy Service ผู้ช่วยเหลือประสานงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์

- ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 10% (ยกเว้นค่าแลป รายการยาพิเศษ ค่าแพทย์ ศัลยกรรมความงาม
ทันตกรรม รายการโปรโมชัน แพ็กเกจหรือรายการเหมาจ่าย)
- บริการ Insurance Health Buddy Service ผู้ช่วยเหลือประสานงาน
- บริการที่จอดรถพิเศษฟรีติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษได้ที่ MTL Health Buddy

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หมายเหตุ: เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่บริษัทฯ และโรงพยาบาลกำหนด