Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ ชีวิตบั้นปลายแฮปปี้

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

จ่ายเบี้ยไม่แพง ลดหย่อนภาษีได้หลายปี(1)

อายุ 20 - 55 ปี ซื้อได้

อายุ 20 - 55 ปี ซื้อได้

ชำระเบี้ย<br/>ถึงอายุ 60 ปี

ชำระเบี้ย
ถึงอายุ 60 ปี

ดูแลยาว<br/>ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลยาว
ถึงอายุ 99 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ ชีวิตบั้นปลายแฮปปี้


"อยากมีความสุขหลังเกษียณต้องทำยังไง?" เพราะชีวิตบั้นปลายคุณออกแบบได้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ กับ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี อย่าง เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันที่จะช่วยวางแผนอนาคตของคุณได้ จากเมืองไทยประกันชีวิต ทำให้คุณอุ่นใจ รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญ ปีละ 12%(2) รวมสูงสุด 480%(2) คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนบำนาญ 100%* เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี ให้คุณมีรายได้สม่ำเสมอเป็นประจำหลังเกษียณ


นอกจากนี้ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ อย่าง เมืองไทย 9960 ยังคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 99 ปี และยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี(1) สมัครวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า จะดีแค่ไหน...ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็น 

ข้อมูล ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี เมืองไทยประกันชีวิต

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี เมืองไทยประกันชีวิต

(1) ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


บทความน่าสนใจ