เงื่อนไขการใช้บริการ Mobile Medical Check Up
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน หรือ โทร. 1766
สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้บริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี อยุธยา ขอนแก่น โคราช สงขลา สตูล ตรัง ภูเก็ต กระบี่

Medical Check Up