ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมกิจกรรม
เพื่อความสุขและรอยยิ้ม

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ
ประเภท The Ultimate

card ultimate

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่

10,000,000 บาทขึ้นไปต่อปี*

(คำนวณแบบรายปี)

Privileges:

 • ของขวัญวันเกิด**
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย​ Smile​ Plus
 • ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน (2 สิทธิ์)
 • บริการรถลีมูซีนรับ หรือ ส่ง สนามบิน (1 สิทธิ์)
 • บริการที่จอดรถ ห้องรับรองโรงพยาบาล
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
 • สิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event & Special Campaign ***
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ***

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ
ประเภท Beyond Prestige

card beyond

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่

5,000,000 – 9,999,999 บาท*

(คำนวณแบบรายปี)

Privileges:

 • ของขวัญวันเกิด**
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย Smile Plus
 • ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน (2 สิทธิ์)
 • บริการรถลีมูซีนรับ หรือ ส่ง สนามบิน (1 สิทธิ์)
 • บริการที่จอดรถ ห้องรับรองโรงพยาบาล
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี
 • สิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event & Special Campaign ***
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ***

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ
ประเภท Prestige

card prestige

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่

150,000 – 4,999,999 บาท*

(คำนวณแบบรายปี)

Privileges:

 • ของขวัญวันเกิด**
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย Smile Plus
 • บริการที่จอดรถ ห้องรับรองโรงพยาบาล
 • สิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event & Special Campaign ***
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ***

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ
ประเภท Smile

card smile

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์น้อยกว่า

150,000 บาท*

(คำนวณแบบรายปี)

Privileges:

 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย​ Smile​ Plus
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ***