บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ ประเภท The Ultimate

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่
10,000,000 บาท ขึ้นไปต่อปี*
(คำนวณแบบรายปี)
Privileges:
 • Smile Birthday Gift ของขวัญวันเกิด **
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย​ Smile​ Plus
 • บัตรกำนัลเติมน้ำมัน
 • บริการที่จอดรถ ห้องรับรองโรงพยาบาล
 • บริการรถลีมูซีน รับ-ส่งสนามบิน
 • บริการ Home Service
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • Virtual Hospital (ณ โรงพยาบาลสมิติเวช)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Exclusive Health
  หรือ โปรแกรมทางด้านทันตกรรม (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)
 • สิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event & Special Campaign ***
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ ***

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ ประเภท Beyond Prestige

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่
5,000,000 – 9,999,999 บาท*
(คำนวณแบบรายปี)
Privileges:
 • Smile Birthday Gift ของขวัญวันเกิด **
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย​ Smile​ Plus
 • บัตรกำนัลเติมน้ำมัน
 • บริการที่จอดรถ ห้องรับรองโรงพยาบาล
 • บริการรถลีมูซีน รับ-ส่งสนามบิน
 • บริการ Home Service
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • Virtual Hospital (ณ โรงพยาบาลสมิติเวช)
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Exclusive Health
  หรือ โปรแกรมทางด้านทันตกรรม (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)***
 • สิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Event & Special Campaign ***
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ ***

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ ประเภท Prestige

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่
150,000 – 4,999,999 บาท*
(คำนวณแบบรายปี)
Privileges:
 • Smile Birthday Gift ของขวัญวันเกิด **
 • บริการที่จอดรถ ห้องรับรองโรงพยาบาล
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย​ Smile​ Plus
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ ***

บัตรเมืองไทยสไมล์คลับ ประเภท Smile

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า
150,000 บาท*
(คำนวณแบบรายปี)

Privileges:
 • สิทธิพิเศษร้านค้าเมืองไทย​ Smile​ Plus
 • Smile Point เข้าร่วมกิจกรรม / รับสิทธิพิเศษ ***

เงื่อนไขการให้บริการของเมืองไทยสไมล์คลับ

1. เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้บริการเมืองไทยสไมล์คลับโดยการเลือก “ยอมรับ” เรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะมีการเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ได้ให้ไว้ หรือที่เกิดจากการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเมืองไทยสไมล์คลับ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานต่อบุคคลที่สามตามความจำเป็น โดยการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้งานนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนอกจากจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้วยังรวมถึง 

 • ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน 
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้ใช้งานมีการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทฯ 
 • ข้อมูลที่ได้รับมาเนื่องจากการรับบริการ การเข้าร่วมกิจกรรม การแลกคะแนน Smile Point รูปถ่าย 
  วีดิทัศน์ วิดีโอจากการร่วมกิจกรรมอันเนื่องมาจากการบริการ
 • ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ประเภทของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป สมาร์ตโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถเข้าถึงการใช้บริการ) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP address (Internet Protocol address สามารถใช้ระบุตำแหน่งต้นทางได้เมื่ออุปกรณ์นั้นๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมหรือค้นหาหรือมีการใช้บริการ
 • ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ  เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดย
  ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลด้านบนที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลง แก้ไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานจากแหล่งอื่นหรือจากบุคคลที่สามเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และยังเป็นไปเพื่อ

 • ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ได้ 
 • สร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้งานตามข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน การใช้บริการแอปพลิเคชัน และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ (กรณีผู้ใช้งานมีการซื้อและให้ข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้กับบริษัทฯ )
 • ให้คะแนน Smile Point และเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้คะแนน Smile Point แลกรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ 
 • ให้ระดับสมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้งานรับสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขการให้บริการตามระดับสมาชิก
 • ให้ผู้ใช้งานเข้าร่วมกิจกรรมและรับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ได้
 • ให้ผู้ใช้งานรับบริการและสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ  (partners) เช่น โรงพยาบาล ร้านขายยา โรงแรม เป็นต้น  
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ  เท่าที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับ

3. ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาเลขที่ประจำตัว รหัสผ่านและรหัสรักษาความปลอดภัย (รหัสผ่านชั่วคราวแบบ OTP: One Time Password) (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกรวมว่า “รหัสผ่าน”) ไว้ในที่มั่นคงและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน OTP ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ โทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

4. คะแนนสะสม Smile Point มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเมืองไทยสไมล์คลับโดยใช้คะแนนสะสม Smile Point จะนับจากวันที่บริษัทฯ บันทึกรับเอกสารใบสมัครสมาชิกฯ แล้วเท่านั้น 

5. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการแลกคะแนนหรือใช้แสดงสิทธิ์ในการร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นตามเงื่อนไข หรือสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมหรือรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร  ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดโดยคะแนนสะสม Smile Point ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดระดับสมาชิก ในการสะสมคะแนน Smile Point รวมไปถึงการคำนวณคะแนนสะสมฯ จะแตกต่างกันตามแบบประกันภัยและวิธีการเลือกชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

7. การคำนวณคะแนนสะสมจะนับเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังคงมีผลบังคับ ณ ปัจจุบันเท่านั้น ระยะเวลาครบกำหนดของคะแนนสะสม Smile Point เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกฯ สามารถอัปเดตและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง muangthai.co.th/smileclub MTL Click Application หรือที่ โทร. 1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

8. เมื่อสถานะกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ สิ้นสุดผลบังคับทุกกรมธรรม์ จะส่งผลให้คะแนนสะสม Smile Point และสถานะสมาชิกฯ สิ้นสุดลงทันที

9. หนังสือ จดหมาย และคำบอกกล่าวใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ นั้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้ถือว่าเป็นการส่งที่ถูกต้อง และมีการส่งให้โดยชอบแล้ว โดยให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความนั้นๆ แล้ว หากผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบทันที

10. การกระทำการใดๆ ผ่านบริการที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นบนแอปพลิเคชัน หากกระทำโดยใช้เลขที่ประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานและเป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดจากการกระทำดังกล่าว หรือความเสียหายใดๆ 
อันอาจมีขึ้น และผู้ใช้งานจะไม่นำไปเป็นข้ออ้าง โต้แย้ง ยกขึ้นต่อสู้  และ/หรือ ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องบริษัทฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

11. บริษัทฯ มีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ใช้บริการและการได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ รวมไปถึงการตัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิ์ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ

12. บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดถึงความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้งานและพร้อมยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายด้านการดูแลรักษาข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะให้หรือปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อข้อจำกัดในการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้อ่านศึกษา พิจารณาและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยอมรับ และตกลงเข้าผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ 

หมายเหตุ *

* เงื่อนไขการเป็นสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

** ชุดของขวัญวันเกิดสำหรับสมาชิกฯ ที่มียอดชำระเบี้ยประกันภัย 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี และสงวนสิทธิ์ชุดของขวัญตามการปรับสถานะสมาชิกฯ สิทธิ์ Privilege ประจำปีประจำปี 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

*** สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับจะต้องใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

• การรับสิทธิพิเศษของสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับเป็นไปตามระดับสถานะสมาชิกฯ สิทธิ์ Privilege ประจำปี 2565 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยพิจารณาจากเบี้ยประกันที่ถึงกำหนดชำระ และชำระเบี้ยประกันเข้ามาตามปีปฏิทิน 2564
• สิทธิพิเศษต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรม จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ